Shutterstock & Lotte Fredslund
Guide till vänner

Guide: Så får du nya vänner

Har du svårt att skaffa nya vänner? Då står forskarna beredda att hjälpa till. I en rad vetenskapliga studier har de siktat in sig på fem effektiva metoder som ökar dina chanser att knyta täta vänskapsband.

Samtal

Låt andra prata om sig själva

Effekt: Frågor aktiverar hjärnans belöningscentrum.

Guide till vänner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Varför?

Folk älskar att prata om sig själva. Hjärnskanningar har visat att hjärnans belöningscentrum aktiveras i betydligt högre grad när vi får möjlighet att prata om oss själva än när vi pratar om andra personer eller för enklare resonemang. Liknande hjärnaktivitet sker när vi äter eller har sex.

Du skänker med andra ord din samtalspartner stor njutning genom att låta hen prata. Andra studier har dessutom visat att folk uppfattar dig som mer sympatisk om du frågar dem vad de tycker.

Hur?

Håll tillbaka lite grand och ställ frågor till din blivande vän. Och lyssna noga, så att du kan följa upp samtalet nästa gång ni ses. Kom ihåg att det inte är någon tävling, så om din samtalspartner säger något som är viktigt även för dig, nämn det bara lite kort. Undvik att ta över samtalet och försöka överträffa din nya vän.

Som en god lyssnare gör du inte bara din samtalspartner glad, utan lär också känna personen i fråga bättre, vilket ökar förutsättningarna för att ni ska bli vänner.

Ärlighet

Dela med dig av dina tankar

Effekt: Ärlighet knyter tätare vänskapsband.

Guide till vänner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Varför?

Vetenskapliga studier har visat att de flesta människor känner mer empati med personer som berättar öppet om sig själva än med personer som håller korten närmare kroppen och inte blottar sina personliga sidor.

Detta gäller även dig. Omedvetet kommer du att tycka mer om personer som du har delat dina innersta tankar och känslor med. Studier har också visat att om goda vänner delar mycket intim information, så blir deras vänskap ännu närmare.

Hur?

Småprat kan vara ett bra sätt att få i gång ett samtal med en ny bekantskap. Men om du vill lära känna vederbörande bättre och tror att ni skulle kunna bli goda vänner, så bör du snabbt släppa det ytliga och gå över till mer personliga ämnen.

Berätta ärligt om hur du mår, vad som gör dig glad eller rädd. Och visa dig inte bara från din bästa sida, utan berätta även om dina svagheter.

Personlighet

Sök upp personer som delar dina intressen

Effekt: Ens personliga egenskaper ökar chansen för vänskap.

Guide till vänner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Varför?

Ett stort antal studier har konstaterat att vänskap vanligen uppstår mellan personer som liknar varandra när det gäller exempelvis ålder, utbildning och intressen. Men även personlighetsdrag som graden av öppenhet och samvetsgrannhet påverkar.

En studie från år 2004 visar dock att likheterna ofta kan ligga dolda bakom vad som till en början framstår som skillnader. När du träffar en för dig okänd person behöver du alltså tillbringa en del tid med vederbörande innan du kan veta om ni har något gemensamt.

Hur?

Du kan öka sannolikheten att hitta en vän genom att söka dig till människor som delar dina intressen och värderingar. Du kan till exempel gå med i en förening, börja med en sport, gå på språkkurs eller delta i frivilligarbete – förutsatt att du verkligen vill.

I sådana sammanhang träffar du likasinnade och det i många fall regelbundna umgänget gör att ni har goda möjligheter att lära känna varandra i lugn och ro.

Tålamod

Investera mycket tid i vänskapen

Effekt: 300 timmars umgänge skapar starka vänskapsband.

Guide till vänner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Varför?

Kärlek vid första ögonkastet är kanske önsketänkande, men vänskap vid första ögonkastet är ännu mer osannolik. Det tar tid att bli vänner. Ju mer tid du tillbringar med din nya vän, desto närmare kommer ni varandra.

En studie från år 2019 visade att en grupp studenter räknade varandra som vänner först när de hade tillbringat 50 timmar tillsammans. För att bli goda vänner krävdes 140 timmar, medan de blev bästa vänner först efter drygt 300 timmar tillsammans.

Hur?

Du behöver investera tid för att få nya vänner, även om det innebär att du tvingas prioritera ner andra aktiviteter. Det krävs med andra ord vissa uppoffringar. Om du till exempel har flyttat till en annan stad kan det vara frestande att söka upp gamla vänner på helgen, men det minskar dina möjligheter att skaffa nya vänner.

Du kan välja att se projektet att skaffa vänner som ett slags arbete och avsätta tid i kalendern för att skaffa nya vänner.

Ögonkontakt

Titta bort efter tre sekunder

Effekt: Kortvarig ögonkontakt verkar mer trovärdig.

Guide till vänner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Varför?

Ögonkontakt kan väcka både positiva och negativa känslor hos människor. En studie har visat att vi får en känsla av tillhörighet om en främmande person snabbt ser oss i ögonen och ler. Det är dock en balansgång, för om främlingen inte får ögonkontakt framstår ett neutralt ansiktsuttryck som mer tillmötesgående än ett leende.

Det har också visat sig vara så att du uppfattas som mindre pålitlig om du håller direkt ögonkontakt i mer än tre sekunder.

Hur?

Var vänlig och visa intresse för din samtalspartner genom att emellanåt se vederbörande i ögonen och le. Men akta dig för att överdriva leendet och ögonkontakten, för då riskerar du att det ger motsatt resultat. Din samtalspartner kan till exempel känna sig utstirrad eller uppfatta dig som obehaglig.

I de flesta fall kan du skicka samma positiva signaler genom att ge ett välvilligt intryck och visa engagemang för samtalet.