Gör vi alltid medvetna val?

Varför väljer man den blå tröjan istället för den röda? Gör vi alltid medvetna val eller spelar andra saker in?

Grafik af forbindelser i hjernen
© Shutterstock

Nyare hjärnforskning tyder på att vi inte alltid vet varför vi väljer som vi gör. Saken är den att vår medvetna upplevelse av en valsituation endast representerar en bråkdel av de processer i hjärnan som utlöses i situationen, och som tillsammans får oss att handla på ett visst sätt. För att en hjärnprocess skall ske medvetet som en klar tanke (till exempel: ”Jag väljer den blå tröjan eftersom jag kommer ihåg att den är skönast”), måste tanken vara i minst en halv sekund. Det är dock tämligen säkert att den valsituation vi står mitt uppe i utlöser många fler reaktioner som endast varar kortare tid och därför inte dyker upp i det medvetna. Det betyder att ett val är en produkt av både medvetna och omedvetna tankar. Naturligtvis gör man dock själv valet även om man inte alltid inser varför. Det kan hända att de många omedvetna reaktionerna tillsamman påverkar oss att välja en viss tröja utan att vi kommer ihåg att vi haft någon medveten tanke. På så sätt kan vi komma att fundera över varför vi handlade som vi gjorde. Det är också möjligt att de många omedvetna handlingsimpulserna drar å fel håll. I så fall drabbas vi av en konflikt och upplever att vi inte vet vad vi skall göra i en viss situation.

Få ett bra erbjudande på Illustrerad Vetenskap

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.