Shutterstock
Man med mask

Gör testet: Vad får du för poäng på de nio mörka dragen?

Det är inte många av oss som kan svära oss helt fria från en del av de mörka karaktärsdrag som tillsammans utgör D-faktorn. Lär känna den mörka personlighetens nio beståndsdelar och gör testet som visar var du själv ligger på skalan.

Enligt danska och tyska forskare finns det nio mörka karaktärsdrag som vi alla har i viss mån. De kan bakas ihop till den mörka personlighetsfaktorn D.

D-faktorn uttrycker hur långt man är beredd att gå för egen vinnings skull, även när det sker på andras bekostnad.

Personer som får höga poäng på D-faktorn är hänsynslösa i sin strävan efter att uppnå sina egna mål, trots att det påverkar andra negativt. De är samtidigt övertygade om att deras beteende kan rättfärdigas, vilket innebär att de inte får dåligt samvete av att se andra lida av konsekvenserna av deras beteende.

Tre av de nio personlighetsdragen – psykopati, narcissism och machiavellism – är psykiatriska diagnoser, medan de sex övriga inte är några sjukliga karaktärsdrag.

Lär dig om människans nio sämsta sidor här och se vilka jobb som är särskilt lockande för personer med dessa egenskaper. Jobbexemplen är bland annat baserade på en studie där 424 amerikaner från en lång rad yrken gjorde ett onlinetest av sina mörka personlighetsdrag och intressen.

Nederst i artikeln kan du testa hur mörk din egen personlighet är.

1. Sadism

Hund fot
© Shutterstock

Du njuter av att se andra lida

Du tillfogar andra människor psykiskt eller fysiskt lidande för ditt eget nöjes skull.

 • Beteende: Finner glädje i att utan anledning misshandla, störa och skrämma djur och människor
 • Jobbintressen: Tandläkare, sjuksköterska, polis och soldat
 • Typisk brottslighet: Våld, våldtäkt eller mord av särskild bestialiskt slag, ofta i affekt

2. Narcissism

Kvinna tittar sig i spegeln
© Shutterstock

Du vill ha uppmärksamhet

Du är överdrivet självupptagen, har tendenser till självförhärligande och ett stort behov av uppmärksamhet.

 • Beteende: Åsidosätter andra människor för att själv hamna i centrum; mycket konkurrensinriktad
 • Jobbintressen: Konst och kultur, social- och vårdarbete samt entreprenörskap
 • Typisk brottslighet: Skattefusk och ekonomisk brottslighet

3. Psykopati

Man som skriker
© Shutterstock

Du utnyttjar och dominerar

Du har låg empati, självkontroll och skuldkänsla, men hög riskbenägenhet och handlingskraft.

 • Beteende: Utnyttjar och dominerar andra med ett aggressivt, nedlåtande och hotfullt beteende
 • Jobbintressen: Antingen praktiska yrken som hantverk, service och handel eller chefsjobb
 • Typisk brottslighet: Våld, våldtäkt och mord, ofta noga planerat

4. Machiavellism

Marionettdocka hand
© Shutterstock

Du låter ändamålet helga medlen

Du är manipulativ och kall och har en avtrubbad inställning som går ut på att ändamålet helgar medlen.

 • Beteende: Ställer sig in hos andra med charm och komplimanger – eller hot
 • Jobbintressen: Politik, ekonomi och affärer
 • Typisk brottslighet: Svindel, fusk, trakasserier, hotelser, utnyttjande och missbruk

5. Mervärdeskänsla

Jublande man
© Shutterstock

Du känner dig bättre än andra

Din allmänna inställning är att du är bättre än andra och att du förtjänar en bättre behandling.

 • Beteende: Förväntar sig ständigt beröm och erkännande, blir förargad och bitter över kritik
 • Jobbintressen: Jobb som ger prestige och makt utan att ställa alltför stora krav
 • Typisk brottslighet: Kriminella har i allmänhet höga poäng på mervärdeskänsla.

6. Egoism

Mänsklig pyramid
© Shutterstock

Du försöker skaffa dig fördelar

Du är överdrivet upptagen av att skaffa dig egna fördelar på dels andra människors, dels gemenskapens bekostnad.

 • Beteende: Undviker att dela med sig eller göra någonting för andra utan att själv få ut något av det
 • Jobbintressen: Kan ofta nå höga positioner inom alla yrken
 • Typisk brottslighet: Inget specifikt samband med brottslighet

7. Självhävdelse

Man som kör bil
© Shutterstock

Du söker status

Du vill höja och synliggöra din egen status i sociala och ekonomiska sammanhang.

 • Beteende: Motiveras av utbildning, jobb och andra förmåner, men inte på andra människors bekostnad
 • Jobbintressen: Återfinns inom alla yrken och jobbfunktioner
 • Typisk brottslighet: Inget specifikt samband med brottslighet

8. Illvilja

Kvinna som kvävs
© Shutterstock

Du vill skada andra

Du är destruktiv och vill utsätta andra för skada, även när det går ut över dig själv.

 • Beteende: Förstör, stör eller skadar andra för att man känner sig orättvist behandlad
 • Jobbintressen: Kan nå höga positioner för att andra inte vill eller vågar ställa sig i vägen
 • Typisk brottslighet: Våld, stalkning eller trakasserier

9. Skrupelfrihet

Man håller spargris
© Shutterstock

Du känner ingen skuld

Du har en allmän tendens att vara samvetslös och att agera utan samvetskval.

 • Beteende: Överträder moraliska gränser, men bortförklarar eller skjuter ifrån sig ansvaret
 • Jobbintressen: Skadedjursbekämpare och utmätningsman
 • Typisk brottslighet: Dominerande drag bland nästan alla grupper av kriminella

Gör testet

D-testet

Testet ger dig en poäng för varje personlighetsdrag och beräknar din D-faktor. Du kan också se var du ligger i förhållande till andra som har gjort testet.

Hur långt är du beredd att gå för att uppnå dina mål?

Testet av de mörka personlighetsdragen har utvecklats av bland andra beteendepsykologen Ingo Zettler vid Köpenhamns universitet.

Under testet, som tar mellan 3 och 15 minuter, ska du förhålla dig till ett antal påståenden, till exempel: ”Det är svårt för mig att se en annan person lida” eller ”Det är smart att ha koll på information som man kan använda mot andra vid ett senare tillfälle.” Sedan ska du välja i hur hög grad du håller med om respektive påstående.

Testet ger dig både en poäng för vart och ett av de nio mörka personlighetsdragen och beräknar din totala D-faktor, som visar hur långt du är beredd att gå för att uppnå dina mål.

Du får resultatet med det samma och kan även se hur du placerar dig i förhållande till tusentals andra som har gjort testet.

Deltagarna är anonyma. Inga data används annat än i forskningssyfte.

[GÖR TESTET HÄRhttps://qst.darkfactor.org/ {"target":"_blank"})