Sovende barn

Forskarna befarar: För lite sömn ger barn ångest och depression

Ett amerikanskt forskarteam visar att sömnbrist hos barn i åldern 7-11 år leder till negativ livssyn och minskar positiva känslor. Nu har de också funnit bevis på att för lite sömn kan leda till depression och ångest senare i livet.

4 augusti 2016 av Jakob Priess

Endast två nätter med förkortad sömn räcker för att ett barn ska förbise eller helt glömma positiva upplevelser.

Det visar aktuell amerikansk forskning som också tyder på att sömnbrist hos barn direkt kan kopplas till depression och ångest senare i livet.

"Vi fokuserar på barndomen, för sömnvanor utvecklas i en tidig ålder och stannar kvar," berättar Candice Alfano, professor ved University of Houston, som leder forskningsprojektet.

Två nätter med dålig sömn räcker

I det undersöker forskarna en grupp på 50 barn i åldern 7-11 år för att se vilken effekt sömnbrist - även mycket begränsad sådan - har på barnens psyke och fysik.

Det kräver långtidsstudier för att fastställa en direkt koppling mellan sömnbrist och depression, men redan nu har forskarna visat att endast två nätter med förkortad sömn räcker för att göra barn ledsna, apatiska och negativt inställda mot omvärlden.

Ta ansvar för barnets hälsa

I en sensationell rapport drar forskarteamet slutsatsen att det finns tydliga tecken på att sömnbrist och oregelbundna sömnmönster under en längre tid leder till depression och ångest.

Rapporten jämför tidigare försök med ny forskning och beskriver hur nedsatt sömn gör människor mindre aktiva och mindre positiva - handlingsmönster som har visat sig att över tid kan leda till depression.

Alfano uppmanar därför föräldrar att se på barns sömnbehov som en hälsofråga i linje med att barnen borstar tänderna, får i sig hälsosam kost och rör på sig tillräckligt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: