Shutterstock
Perfektionist

Forskare: Perfektionism kan botas på två veckor

Det är inte perfekt att vara perfektionist. Det kan tvärtom vara förödande både för perfektionisten själv och för personens omgivningar.

Alla känner nog en eller flera perfektionister. De är aldrig nöjda med sina prestationer. Ingenting är tillräckligt bra. De oroar sig redan i förväg för att begå misstag, och dessutom gör de ofta livet surt för personerna runt dem genom att också bedöma deras insats genom samma, ultrakritiska lins.

Perfektionism är i själva verket inte perfekt och därför blev en grupp forskare vid Florida State University mycket upphetsade när de lyckades få bort de dominerande tvångstankarna ur en grupp försöksdeltagare med hjälp av två veckors enkel träning online.

Instruerades att avsiktligt att göra fel

Behandlingen, som kallas Exposure-Based Treatment för perfektionism (ETP), testades på 76 kvinnliga studenter med uttalat behov av att göra allting perfekt. Deltagarna informerades i förväg om att de skulle gå igenom ett träningsförlopp, i vilket de skulle ombedda att medvetet begå upprepade misstag, med målet att göra dem successivt mer immuna mot det.

De tre övningarna som användes hade redan testats på försökspersoner för att vara säkra på att de ledde till frustration. En övning gick ut på att titta på ett antal figurer i en sekund och sedan återge figurernas ordningsföljd inom 20 sekunder. En annan övning tvingade deltagarna att skriva stavfel mot sin vilja. Den sista övningen var frågor med flera svarsalternativ, där det i vissa fall inte fanns något enskilt korrekt svar.

Mindre depression och social ångest

Det som verkar vara perfektionistens värsta mardröm – ett slags mental kvicksand som hindrar en att följa med sin perfektionism till slutet – visade sig ha rakt motsatt effekt. ETP-behandlingen sänkte perfektionsnivån och gjorde deltagarna mer likgiltiga inför de fel de gjorde.

Forskarna var speciellt fascinerade av hur fort effekten infann sig. Normala psykoterapeutiska behandlingsmetoder tar mellan sex och tolv veckor och kräver dessutom att en terapeut medverkar.

"Om ETP-behandlingen görs tillgänglig på internet, skulle den ha en klar fördel jämfört med andra metoder. Det visade sig också att själva handlingen att medvetet göra fel resulterade i mindre depression, vilket kanske hänger ihop med ett mindre behov av att tänka igenom vad man har gjort, samt en lägre grad av social ångest", skriver Susan Krauss Whitbourne, professor i psykologi, i sin artikel "To conquer perfectionism, you only have to fail" på Psychologytoday.

kärlek, hjärna, anatomi
© Shutterstock

Läs också:

Om ETP-behandlingen görs tillgänglig på internet skulle den ha en klar fördel jämfört med andra metoder, anser forskarna. De observerade dessutom deltagarna var hjälpta av att medvetet göra fel. Det ledde till mindre depression, vilket troligen hänger ihop med ett mindre behov av att tänka igenom ens handlingar, samt en lägre grad av social ångest.