Mand krydser fingre bag ryggen

Forskare avslöjar hur du känner igen en lögnare

Du riskerar att konstant bombarderas med lögner och halvsanningar. Men enligt en studie finns det ett knep som kan avslöja dem alla.

Det sägs vara en av de mest komplicerade uppgifterna för den mänskliga hjärnan att utföra, och barn ägnar flera år åt att lära sig det.

Ändå kan lögnerna virvla runt dig. Men det finns faktiskt ett knep som du själv kan använda dig av för att avslöja bedragare i vardagen.

Det visar en studie från 2022 gjord av forskare från University of Portsmouth i England. De har upptäckt att det är lättare att upptäcka om en person ljuder om du ber dem utföra en annan uppgift medan de berättar lögnen. Det vill säga distraherar dem:

"Vår studie visar att lögner och sanningar kan låta trovärdiga, så länge lögnaren får gott om tid att fundera ut vad han eller hon ska säga. Men när möjligheten att tänka efter begränsas låter sanningen oftast mer trovärdig", säger Aldert Vrij, professor i psykologi vid University of Portsmouth, och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Deltagare ombads att ljuga

I studien ombads 164 frivilliga försökspersoner berätta om sina åsikter i olika samhällsrelaterade frågor, som hade fått rubriker i nyheterna.

Därefter delades deltagarna slumpmässigt in i två olika grupper, som alla skulle frågas ut om de tre ämnen som intresserade dem mest. Den ena gruppen instruerades att tala sanning och den andra gruppen instruerades att ljuga.

En del av dem ombads dessutom att lägg ett sjusiffrigt registreringsnummer på minnet. Och hälften av den gruppen fick veta att de skulle bli ombedda att skriva ned sina åsikter om de inte mindes siffrorna rätt.

Alla deltagare fick chansen att förbereda sig inför intervjun och fick veta att det var viktigt att de gick in för att vara så övertygande som möjligt. För att sätta extra fart på motivationen utlovade forskarna dessutom ekonomisk ersättning till dem som var mest övertygande.

Distraktion hjälper bara under ett villkor

När intervjun var slut skulle frågeställaren utvärdera om deltagaren ljög eller inte. Och resultaten avslöjade att lögnerna var speciellt lätta att avslöja när de hade blivit ombedda att minnas registreringsskylten och samtidigt fått veta att det var en viktig uppgift.

Där begick de bland annat misstag i samband med parametrar som "omedelbarhet", "tydlighet" och "sannolikhet".

Enligt forskarna fungerar alltså detta knep enbart om den som ljuger uppfattar den extra uppgiften som avgörande. Det kan antingen ske genom att uppgiftens betydelse poängteras, som i denna studie.

Eller, som forskarna själva föreslår: genom att be dem hålla någonting medan de berättar historien. Eller den avancerade: att be dem köra i exempelvis en bilsimulator medan de utfrågas.