Shutterstock
kærester, parforhold, lingvistik, kommunikation, sms, tekstbeskeder

Förälskades sms liknar varandra

Partners romantiska textmeddelanden liknar varandra, visar ny forskning.

Många känner nog igen att man i långa relationer och äktenskap långsamt tar över varandras uttryck och fraser.

Nu bekräfter ny forskning att så är fallet – men inte bara i konversationer ansikte mot ansikte. Förälskade pars sms påminner alltmer om varandra.

Språklig anpassning över tid

Enligt den nya studien sker en så kallad språklig anpassning mellan partnerna över tiden.

Enligt forskarna beror det på att partnerna växer närmare och närmare varandra rent kognitivt och emotionellt. Det skapar en närmare koppling och en gemensam kommunikationsförståelse.

Forskarnas teori är parterna genom sin relation är motiverade att öka förståelsen och minska osäkerheten i kommunikationen med varandra.

SMS-meddelanden inte granskade tidigare

Forskarna tittade på allt från syntax (meningskonstruktion) och språklig stil till användningen av förkortningar och emojis.

Det gav dem en uppfattning att justeringen var tydlig redan innan förhållandet var etablerat. Faktum är att den största anpassningen i textmeddelandena skedde strax innan situationen blev allvarlig och mer formell.

Det stämmer även med befintliga teorier om kommunikation i relationer ansikte mot ansikte.