Shutterstock

Fler begår självmord vid fullmåne

Veckan kring fullmåne är extra farlig för självmordsbenägna personer. Det visar en amerikansk studie, som också pekar ut en tänkbar förklaring.

Fullmånen har i århundraden misstänkts för att få fram det värsta i människan. Allt från kriminalitet, sinnessjukdom och varulvars blodrus har fullmånen beskyllts för.

Och kanske ligger det faktiskt något i den gamla vidskepelsen.

En ny studie visar nämligen att fler människor tar sitt liv under veckan kring fullmåne.

Fullmåne, eftermiddag och höst extra farliga

En grupp psykiatrer vid Indiana Universitys medicinska fakultet har gått igenom listan över dödsfall i staden Marion i den amerikanska delstaten Indiana mellan åren 2012 och 2016.

Det var fler som tog sitt liv under veckan kring fullmåne än under någon av de tre övriga veckorna i månens cykel, visar studien.

Under veckor med fullmåne begick 210 personer självmord, medan 566 personer – i genomsnitt cirka 189 – dog för sin egen hand under en av de tre veckorna då det inte var fullmåne.

Veckorna med fullmåne var särskilt farliga för självmordsbenägna personer i medelåldern.

Månens fyra faser mot svart bakgrund

Månen har fyra faser: fullmåne, avtagande måne, nymåne och tilltagande måne. Det tar 29,5 dygn för månen att fullborda en cykel med samtliga fyra faser.

© Shutterstock

I fullmånens sken tog 70 personer över 55 år livet av sig, medan genomsnittet under andra veckor var 54.

Forskarnas studie visar också att eftermiddagen och hösten är särskilt farliga för personer som umgås med självmordstankar.

September är den månad då flest personer tar sitt eget liv, och timmen mellan tre och fyra på eftermiddagen är den farligaste tidpunkten på dygnet.

Månens sken påverkar cellernas dygnsrytm

Tidigare forskning om självmord har identifierat biologiska markörer, som genom blodprover kan visa om en person lider av depression, ångest eller posttraumatiskt stressyndrom, tillstånd som ökar risken för självmord.

Forskarna bakom den nya studien har också haft tillgång till blodprover från vissa av dem som begick självmord.

I synnerhet gener som bidrar till att reglera cellernas dygnsrytm var mer aktiva hos personer som tog sitt liv vid perioden kring fullmåne.

Doktor Alexander Niculescu, som ledde studien, tror att det extra ljus som fullmånen ger skulle kunna vara en förklaring till det ökade antalet självmord.

”Vilken betydelse omgivningens ljus och kroppens inbyggda klocka har för självmord bör studeras närmare – och hur folk sover och hur mycket ljus de utsätts för”, säger han.

”Ljusets variationer kan påverka känsliga människor med andra riskfaktorer.”