Shutterstock
Kvinna segrar vinna

Duell mellan män och kvinnor avgjord – kvinnor är bäst!

"Det finns så mycket kvinnor inte förstår", hette det tidigare i sportreklamssammanhang. Men nu är det kvinnorna som har dragit det längsta strået.

"Det är så mycket kvinnor inte förstår", hette det i sportreklamssammanhang förr i tiden och gjorde att männen fick sig ett gott skratt. Men nu visar en ny norsk studie från universitetet i Bergen att det är kvinnors tur att dra på smilbanden. Enligt studien är kvinnor bättre än män på att hitta ord och komma ihåg dem. Även om detta, enligt forskarna, är en relativt marginell skillnad, har den varit konsekvent under de senaste 50 åren och gäller hela livet.

Jämförelse av 350 000 personer

Det är Marco Hirnstein, professor vid universitetet i Bergen, som leder den nya forskningen. Tillsammans med en grupp kollegor analyserade han en rad studier, doktorsavhandlingar och avhandlingar med totalt 350 000 deltagare för att hitta svaret på om kvinnor faktiskt är överlägsna män när det gäller att hitta ord och komma ihåg dem. Den omfattande metaanalysen föll ut till kvinnornas fördel, men de norska forskarna observerade också en annan sak som är tankeväckande.

Styrkor hos båda könen

Det visade sig att när det var kvinnor som stod bakom forskningsprojekten föll resultatet oftare ut till förmån för det egna könet, jämfört med när det var manliga forskare som låg bakom.

”Fram till nu har fokus främst legat på de egenskaper som män verkar glänsa i. Men på senare tid har man börjat titta mer på kvinnor”, förklarar Marco Hirnstein.

”För de flesta intellektuella färdigheter finns det ingen eller praktiskt taget ingen skillnad mellan könen när man ser till deras genomsnittliga prestation. Det finns dock vissa områden där kvinnorna är bäst, och andra områden där det är männen som klarar sig bäst”.

Just denna insikt är viktig och kan visa sig vara användbar när läkare till exempel ska ta reda på om en person är på väg att utveckla demens.

Om man på förhand vet att det ena könet är bättre inom en viss disciplin än det andra är det viktigt att ta hänsyn till denna skillnad när man ställer diagnosen. I det aktuella fallet med kvinnors bättre förmåga att hitta och komma ihåg ord ska denna kunskap beaktas för att å ena sidan undvika att en kvinnlig demensdiagnos flyger under radarn och på motsvarande sätt undvika att överdiagnostisera en man.