De som retar sig på stavfel är överspända egoister

Personer som konstant påpekar andras stav- och grammatikfel, är mindre kompromissökande, mindre öppna och är mer dömande mot andra.

stavefejl

Hans eller sin?

Vi känner alla någon – eller är själva sådana – som kan hetsa upp sig extremt mycket och döma andra på grund av grammatiksa eller stavfel.

Forskare från universitetet i Michigan i USA har genom psykoloigska tester kommit fram till att den här typen av mäniskor generellt sett är mindre öppna och sämre på att kompromissa än andra människor.

Introverta dömer stavfel hårdast

Den nya forskningen tyder på att människors personlighet spelar en avgörande roll för hur de reagera på stavfel och grammatiska fel. För en del av försökspersonerna i studien dömde språkliga fel hårdare än andra.

Extroverta personer har oftast överseende med fel, medan introverta dömer språkfel mest negativt.

Personer som enligt psykologiska tester är mycket samvetsgranna är mest överkänsliga för stavfel. Och kompromisslösa personer blir mest irriterade på grammatikfel.

Personer dömer andra efter språkliga fel

Forskarna undersökte hur mycket vi socialt dömer varandra utifrån språkliga fel genom att låta 83 försökspersoner läsa skriftliga svar på en bostadsannons.

Och det kan enligt forskarna förklara mycket om hur människor kommunicerar – och ”felkommunicerar” – på nätet.

Stavfel har en negativ klang

Svaren på bostadsannonsen var felfria respektive strösslade med språkliga fel såsom exempelvis hans/sin eller skrivfel som det/dte.

Överlag bedömde samtliga försökspersoner svarene med stavfel vara sämre än de felfria – i de fall de upptäckte felen.

Hittade du artikelns fem stavfel – och irriterade de dig?