Venskab Top

12 psykologiska knep för att hitta nya vänner

Vänner är viktiga för vår livskvalitet och ofta har vi svårt att svara på varför vi blev vänner med dem vi umgås med. Men forskarna har svaret och därmed också en handbok över hur du lättare får nya vänner och stärker banden med de befintliga.

1 september 2016 av Jakob Priess

Varför är du vän med dem du är vän med? Och hur blev ni ens vänner till en början?

De flesta vänskaper skapas och byggs upp under många år men någonstans började de - och av en anledning.

Vi har dykt ned i psykologin för att förstå hur vänskap uppstår och därmed också hur du med vetenskapens hjälp kan bli betydligt bättre på att ta de första stegen och enklare få fler vänner i ditt liv.

1. Spegla deras beteende

När du pratar med en annan människa och medvetet eller omedvetet speglar personens kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck kommer personer automatiskt att tycka bättre om dig.

1999 visade forskare från New York University denna så kallade "kameleonteffekt" i ett försök med 78 män och kvinnor.

Försökspersonerna blev ombedda att individuellt arbeta ihop med personer som de trodde var andra försökspersoner i experimentet, men som i själva verket var en del av forskarteamet.

De försökspersoner som hade en samarbetspartner som målinriktat speglade kroppsspråk och ansiktsuttryck uttryckte därefter en klart ökad sympati och personlig preferens för sin samarbetspartner.

2. Investera din tid

Kvinder drikker kaffe

Se till att tillbringa tid med den person som du vill vara vän med eller upprätthålla en vänskap med. Det är enkelt men sant.

Forskarna har vid upprepade tillfällen sedan 1950-talet dokumenterat den psykologiska effekten: Ju mer tid du tillbringar med en person desto större är chansen för att personen får en positiv uppfattning om dig.

Senast ut var psykologer från University of Pittsburgh med dokumentationen då de genomförde ett experiment bland universitetets egna psykologistuderande.

Fyra unga kvinnor ombads dyka upp till undervisningen i varierande grad och därefter visade de manliga studerande klart mest intresse för de kvinnor som hade varit där flest timmar. Detta även om ingen av kvinnorna hade samverkat med männen.

3. Ge komplimanger

Var generös med komplimanger och prata om människor runt omkring dig på i positiva ordalag. Det reflekterar tillbaka på dig direkt.

Det så kallade "spontaneous trait transference" är ett välkänt fenomen inom psykologin och syftar på att om du pratar om människor på ett bestämt sätt kommer personer i din omgivning att tillskriva dig exakt samma egenskaper.

Det vill säga, om du beskriver en person som vänlig, samvetsgrann och rolig så kommer din omgivning automatiskt att se på dig som mer vänlig, samvetsgrann och rolig.

Der finns även vetenskapliga bevis för att effekten också är där även om att personerna i din omgivning mycket väl vet att du faktiskt inte har de här egenskaperna.

Notera också att konsekvensen därmed blir att om du baktalar människor, hänvisar till dem i negativa termer eller förnedrar dem kommer din omgivning att se på dig på samma sätt med negativa ögon.

4. Var på gott humör

Kvinde jubler

Om du är på gott humör kommer människor omkring dig automatiskt att bli på bättre humör och tillskriva dig den positiva känslan.

Effekten kallas "emotionell smitta" och bygger på att vi människor är otroligt bra på att helt omedvetet läsa av varandras känslor - och reagera på dem.

Det har bland annat dokumenterats på Ohio University och University of Hawaii och betyder att humör och känslor i extremt hög grad smittar genom vår icke-verbala uppfattning av andras känslor.

Vi reagerar därmed på vad vi själva uppfattar som andras humör och därför blir vi på bättre humör genom att omge oss med människor som utstrålar just detta.

5. Visa att du kan göra fel

Låt bli att försöka inbilla någon att du är perfekt, men människor gillar betydligt bättre personer som misslyckas ibland.

"Pratfalleffekten" beskriver hur små och obetydliga fel och dumheter kommer att få människor runt omkring dig att gilla dig betydligt bättre än om du är ofelbar.

Effekten upptäcktes första gången 1966 av den framstående amerikanske psykologen Elliot Aronson och har dokumenterats ett flertal gånger sedan dess.

Effekten är speciellt påtaglig om du är bättre än din omgivning, vänner eller kollegor, på en eller flera punkter men avsiktligt kan göra mindre fel som inte påverkar din status, men som kan göra dig "mer mänsklig".

6. Fokusera på gemensamma värderingar

Vi dras mest til de människor som vi delar värderingar och intressen med, så fokusera på likheter samt de frågor och värderingar som ni delar - och ignorera era olikheter.

Ett försök som utfördes av den välkända amerikanske psykologen Theodore Newcomb dokumenterade 1956 på University of Michigan att lika barn faktiskt leker bäst.

Newcomb kategoriserade en grupp män, som inte kände varandra sedan tidigare, efter grundläggande värderingar och livsfilosofi och därefter lät han dem bo ihop i ett hus.

Vid experimentets slut hade försökspersonerna otvetydigt bildat starka personliga relationer med exakt de andra i huset som de delade flest värderingar med.

7. Fysisk kontakt

Hånd på skulder

En flyktig beröring, en lätt hand på armen när ni pratar, en klapp på axeln för uppmärksamhet - allt det kan medverka till att personen som du pratar med kan få en mer positiv uppfattning om dig.

Så kallad omedveten beröring - så flyktig att personen knappt lägger märke till det - är ett väldokumenterat psykologiskt knep att få människor att gilla dig mer.

En lång rad vetenskapliga försök stöder teorin - bland annat ett restaurangexperiment som utfördes av forskare från University of Mississippi och Rhodes College i 1984.

Där jämförde psykologer effekten då en servitör kort nuddar kunden när växeln ställdes ned på bordet, och vid de borden där även den minsta beröring utfördes ökade dricksen markant.

8. Le - bara le!

Det behövs bara ett leende för att få en person att automatiskt tycka bättre om dig och effekten är så uttalad att vi kommer ihåg människor bättre om de ler mot oss första gången vi möter dem.

Det kan verka självklart och det är faktiskt precis därför det är självklart: Vi gillar i betydligt högre grad människor som ler än människor som inte ler - och det finns det massor av vetenskaplig dokumentation över.

Bland annat dokumenterade forskare från University of Wyoming 2013 att kvinnor automatiskt tycker bättre om andra kvinnor som de ser på bilder om kvinnorna ler - oavsett om deras kroppsspråk är öppet och välkomnande eller stängt och avvisande.

Mer överraskande är det att ett försök vid universitetet i italienska Florens 2015 bevisade att vi också i allt större utsträckning minns människor som vi tidigare mött om de log mot oss första gången vi såg dem.

9. Dela en hemlighet

Hemmelighed piger

Berätta något personligt om dig själv - något du inte bara vill säga till vem som helst - och du kommer att uppleva att personer som du berättar det för automatiskt kommer att känna sig stå närmare dig.

Ett försök som leddes av professor Arthur Aron vid University of New York 1997 dokumenterade att avslöjande av mycket personliga upplysningar och hemligheter skapar väldigt starka personliga band mellan människor.

Aron bad en grupp amerikanska collegestudenter att prata i 45 minuter för att "lära känna varandra".

Hälften av dem fick kort med frågor av trivial och ytlig natur så som "Vart åker du helst på semester och varför?"

Den andra hälften fick kort med djupa personliga frågor som "Hur har du det med relationen till din mamma?"

Efter 45 minuter kände de personer som hade delat mycket personliga upplysningar en markant starkare och mer känslomässig anknytning till sina samtalspartners än de som hade småpratat.

10. Förvänta dig en positiv reaktion

När du tänker positiva tankar om en person kommer du automatiskt att behandla den personen mer positivt och det medför att den personen tänker mer positivt om dig.

"Pygmalion-effekten" är den psykologiska termen för kopplingen mellan din uppfattning av en person och det sättet som du behandlar personen på.

I praktiken betyder det också att om du har negativa förväntningar på en person kommer du automatiskt och omedvetet att bemöta personen negativt - och naturligtvis också vice versa.

Kedjereaktionen inträffar när den andra personen sedan reagerar på ditt beteende och således duplicerar ditt negativa eller positiva beteende.

11. Visa ditt sinne för humor

Humor är ett otroligt starkt redskap för att skapa personliga relationer och att kunna skratta ihop är ett viktigt steg mot en stark vänskap.

Inget går upp emot att skratta ihop och det är faktiskt också vetenskapligt bevisat att brist på humor - det vill säga förmågan att inte kunna se det humoristiska i en situation tillsammans med andra - uppfattas som obehaglig och avvisande.

12. Lyssna - och låt dem prata om sig själva

Kvinder lytter

Tala är silver men tiga är guld håller hela vägen för en god vänskap, för det är få saker som är så tillfredsställande som att få prata om sig själv. Så var tyst, lyssna och ställ frågor om det din vän talar om.

Ett häpnadsväckande försök vid Harvard University i 2012 avslöjade att det att få lov att prata om sig själv utlöser samma positiva respons i hjärnan som god mat eller sex.

Den här "belöningseffekten" reflekteras direkt tillbaka på den person som gav oss lov att prata om oss själva och yttrar sig i en mer positiv uppfattning om personen.

Kort sagt: Vi gillar verkligen de personer som visar intresse för oss och låter oss prata om oss själva.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: