Psykologi

Psykologi-koncept

Psykologi ger insikt i människans inre

Psykologer behandlar och forskar kring människans mentala tillstånd. Det kan vara allt från hur människan formar sin världsuppfattning till hur man ökar förståelsen för och förbättrar lindrandet av sjukdomar som depression, stress, ångest och PTSD. Hur och varför blir en del personer psykopater eller sociopater? Och har narcissister inget känsloliv? Det är några av de frågor psykologin försöker besvara. Gå på upptäckt i arkivet och bli klokare på psykologins värld här.

Vad är psykologi?

Psykologi är ett brett forskningsfält med fokus på hur människan känner, tänker och handlar. Studierna omfattar allt från tankar och beteende till personlighet och känslor.

Trots att forskare och vetenskapsmän har varit intresserade av psykologi i flera århundraden, så började området att utvecklas som en renodlad vetenskap först i slutet av 1800-talet.

Startskottet för psykologiforskningen kom när den tyske filosofen och psykologen Wilhelm Wundt öppnade det första psykologilaboratoriet 1879. Senare blev den österrikiske nervläkaren Sigmund Freud närmast synonym med psykologi, när han populariserade fältet i och med grundandet av psykoanalysen.

Andra forskare som Carl Jung och Jean Piaget tillhörde också de tidiga pionjärerna i psykologi. Piaget kan exempelvis anses vara en av grundarna till kognitiv psykologi.

Sigmund Freud

© Shutterstock

Vad är kognitiv psykologi?

Kognitiv psykologi är vetenskapen om mentala processer. Det handlar om hur vi tänker, minns och bearbetar information.

Kognitiva psykologer arbetar utifrån en teori om att dina tankar påverkar dina känslor, beteenden och din kropp. Genom att styra tankarna kan man lära sig att styra sitt beteende. På så sätt kan kognitiv psykologi användas i behandlingen av psykiska åkommor som ångest och depression.

Kognitiv psykologi blev populärt på 1960-talet och har sedan dess använts inom många olika fält som exempelvis utbildning och marknadsföring.

Vad är klinisk psykologi?

Klinisk psykologi handlar om undersökningar av människors mentala hälsa. De kliniska psykologerna forskar alltså kring behandlingen av psykiska sjukdomar som depression, stress, ångest och PTSD.