Shutterstock
talande kvinna, uttråkad man

Pratar kvinnor mer än män?

Den rådande uppfattningen är att kvinnor babblar ohämmat och pratar mycket mer än män. Men stämmer det verkligen?

Den stereotypa uppfattningen om kvinnor som ett gäng skvallertanter kan behöva omvärderas.

Enligt en studie från Harvard University pratar män mer än kvinnor i vissa sammanhang.

Män dominerar i stora sammankomster

Studier av talartid har vanligtvis förlitat sig på att testpersonerna själva utvärderar mängden av sitt prat, vilket har lett till stora osäkerheter.

För att få mer exakt data utrustades 133 försökspersoner (75 kvinnor och 58 män) med ett litet elektroniskt instrument, kallat sociometer, som registrerade exakt hur mycket de pratade.

Forskarna undersökte därefter testpersonernas talartid i två olika sammanhang: Doktorander i grupparbeten och kollegor under lunchrasten.

I små studiegrupper pratade kvinnor generellt mer än män, och hade oftare långa samtal med varandra. Trenden förändrades dock i större grupper om fler än sju personer, där männen pratade mer än kvinnorna.

Kvinnor pratar mest i matsalen

Bland kollegorna under lunchrasten var talartiden mer eller mindre jämnt fördelad mellan könen. I större grupper talade dock kvinnor mer än män.

Generellt visar studie att det finns flera psykologiska överlappningar som gör det omöjligt att definitivt avgöra vilket kön vem talar mest.

Till exempel är social status och fysisk hälsa avgörande för hur män och kvinnor beter sig och hur mycket de pratar.