Prata med din bebis – du kan påverka hjärnans utveckling

Forskare har hittat ett samband mellan föräldrars samtal med sina spädbarn och utvecklingen av ett visst ämne i barnens hjärnor.

Barns hjärnor utvecklas mycket fort under de första två levnadsåren. Nu visar forskning att mängden vuxensamtal som barn exponeras för, troligen har betydelse för nivån av ett speciellt ämne i hjärnan.

© Shutterstock

När man pratar med en bebis kan man känna sig lite dum som förälder, för man får som bekant inte mycket till gensvar.

Men du kan ändå göra klokt i att hålla i gång monologen.

Det ökar nämligen inte bara barnets ordförråd.

Det ser också ut att ha effekt på koncentrationen av ett visst ämne i hjärnan, enligt en brittisk studie.

De avbildade sovande barns hjärnor

Resultaten har publicerats i Journal of Neuroscience och bygger på information om 163 barn som var sex respektive 30 månader gamla.

I studien fick barnen ta på sig västar med en anordning som registrerade allt tal de fick höra av alla samtal i hemmet.

Med utgångspunkt i all denna information kunde forskarna se att barn till mammor med högre utbildning i allmänhet exponerades för mer vuxental och också själva producerade fler vokalljud än andra bebisar.

Nästa steg i studien var att bjuda in 84 av barnen till sjukhuset, där forskarna avbildade deras hjärnor medan de sov.

Forskarnas insamlade information visade att de barn som var 30 månader gamla och som hade hört mycket prat och många samtal, hade större halter av ämnet myelin i de språkrelaterade banorna i hjärnan än de barn som haft en mindre ordrik vardag.

© Shutterstock

Vad är myelin?

Forskarna också en rejäl överraskning när de upptäckte att de yngre barnen på sex månader, som tilltalades mest och fick höra mest av föräldrarna – hade mindre koncentrationer av myelin i hjärnan.

Enligt forskarna kan det bero på att effekten av vuxenprat hänger ihop med hjärnans utvecklingsstadium.

Hjärnan hos en sex månader gammal bebis växer fruktansvärt fort, medan hjärnan hos en 30 månader gammal bebis har nått ett annat stadium, då den kanske är mer mottaglig för intryck som påverkar nivån av myelin, sägs det.

Forskarna understryker att det behövs mer forskning på området för att förstå betydelsen på sikt. För närvarande är det också mycket osäkert hur stor roll bebisarnas genetik spelar.

Stress under graviditeten

De brittiska forskarnas resultat visade samtidigt som en dansk forskargrupp har offentliggjort en annan studie av små barns språkliga utveckling.

Deras dataunderlag, som har lagts fram på European Society of Endocrinology:s årliga kongress, bygger på information om mer än 1 000 kvinnor.

Och resultaten visar förvånansvärt nog att högre nivåer av stresshormonet kortisol hos gravida kvinnor under de sista tre månaderna av graviditeten kan öka tal- och språkfärdigheterna hos barnen under den första tiden i livet.

Resultaten tyder hittills på att pojkar som utsatts för höga kortisonnivåer kunde säga fler ord, medan flickor förstod fler ord i ännu i ännu yngre ålder.