Shutterstock
Man nyser av pollenallergi

Pollensäsongen blir svårare och längre de närmaste åren

Vårens största plågoande kan skapa långt fler röda ögon och rinnande näsor än vi är vana vid. Det visar en ny studie, i vilken forskare förutspår att klimatförändringar får pollensäsongen att börja mycket tidigare och bli markant intensivare de närmaste åren.

Kliande ögon, täppta näsor och en överväldigande trötthet.

Pollenallergi är ett extremt besvärande tillstånd, som drabbar miljontals människor världen över, och som i perioder kan göra det svårt att sköta exempelvis arbete och skola.

Och nu ser det ut som om vårens största plågoande bara kommer att växa sig större och starkare de närmaste åren.

Det är slutsatsen i en ny studie, där amerikanska forskare har kommit fram till att pollensäsongen under nästa årtionde både börjar tidigare och blir intensivare till följd av klimatförändringar.

Pollenkorn flyger från växt
© Shutterstock

Pollenkorn är växternas sädesceller

Forskare är rädda att fler blir allergiker

Enligt den nya studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, kommer pollensäsongen under de närmaste tio åren att bryta ut hela 40 dagar tidigare i USA och vara 19 dagar längre än den gör i dag.

Samtidigt är forskarna rädda att den årliga mängden pollen i luften kan öka med inte mindre än 200 procent om de höga utsläppen av koldioxid fortsätter.

Det är en allmän utveckling, som även råder i Europa, där klimatförändringarna sätter fart på växternas tillväxt och skickar ut en extra stor armé av pollenkorn i luften tidigare på året.

Och det får fler forskare att befara en stor ökning av antalet allergiker, eftersom risken att utveckla allergi ökar ju fler pollen som söker sig in i våra slemhinnor och lungor.

Klimatförändringar sätter fart på kornen

Antalet pollenkorn i luften beror på växternas tillväxt: När tillväxten ökar följer mängden pollen efter.

Och där spelar klimatförändringarna en avgörande roll.

De högre temperaturerna utvidgar nämligen den period då växterna växer, vilket ger växterna mer tid att sprida mer pollen och fortplanta sig.

Samtidigt är koldioxid bränsle för fotosyntesen, som får växterna att växa sig större och producera ännu mer pollen.

Kroppen lagrer allergien