"Phubbing" associeras med lägre social intelligens

Det är svårare att lyssna och vara social om blicken är klistrad vid mobilskärmen. Men det finns fortfarande hopp för dem som har svårt att låta telefonen ligga, visar flera studier.

Man upptagen med sin smartmobil

Phubbing är en term för att vara så upptagen av sin smartmobil att personen i fråga ignorerar exempelvis sin partner.

© Shutterstock

Du vet kanske inte vad det betyder, men du har garanterat sett det i praktiken. Fenomenet kallas "phubbing" och är en sammandragning av orden "phone" och "snubbing".

På svenska kan beskrivas som den situation som uppstår när en person är mer upptagen av sin smartmobil än av den person som hen är tillsammans med.

Det låter kanske oskyldigt och det är nog inte så många som kan hävda att de aldrig har "phubbat" någon, men flera studier tyder på att det både kan leda till sämre kommunikation, större risk för ensamhet och depression samt problem i parförhållandet.

När föräldrar låter sig uppslukas av den lilla skärmen ökar dessutom risken för att barnens grundläggande psykologiska behov inte uppfylls.

"Ironiskt nog är tanken bakom "phubbing" att människor ska ha kontakt via sociala medier eller textmeddelanden, men det kan faktiskt visa sig försämra deras förmåga att vara närvarande i nuet tillsammans med andra människor", som psykologen Emma Seppälä, knuten till universiteten Stanford och Yale, tidigare har förklarat för internetmediet Time.

Och om du känner igen dig själv i den bilden föreligger det enligt en norsk studie en risk för att du uppfattas vara mindre socialt begåvad.

Tecken på social inkompetens?

Redan 1920 definierade den före detta psykologen Edward Thorndike vid Columbia University social intelligens som förmågan att förstå och få män, kvinnor, pojkar och flickor att delta förnuftigt i mänskliga relationer.

Enligt forskare grundas social intelligens i dag bland annat på med en persons förmåga att i praktiken lyssna ingående, konversera samt följa oskrivna, sociala spelregler.

Det är just dessa förmågor som försämras när telefonen får störst uppmärksamhet, enligt en studie från 2022. "Telefonanvändare uppfattas i allmänhet vara sämre på att konversera och mindre respektfulla och uppmärksamma", förklarar Seppälä.

En annan studie visar emellertid att medan telefonanvändare uppfattas negativt, så fungerar det tvärtom med personer som läser tidningar under tiden som de umgås med en vän eller partner.

Enligt studien beror det på att människor i allmänhet inte tycker om mobiltelefoner i sociala sammanhang, men även att tidningsläsande uppfattas som mer civiliserat och utvecklande.

Gott uppförande inom räckhåll

Eftersom alla är utrustade med så kallade spegelneuroner, som bland annat för det möjligt för oss att tolka andras leenden och skratt och besvara dem, så kan alla också höja sin sociala intelligens.

Och enligt Amy Morin, chefredaktör för internetmediet [Verywell Mind] handlar det i hög grad om att vara proaktiv.

"Var uppmärksam i sociala sammanhang och lägg märke till när andra utmärker sig både positivt och negativt. Tänk på att du kan göra ett snedsteg då och då. Och glöm inte att dra lärdom av dina misstag och framgångar".