Överstimulerade barn lär sig mindre

Små barns hjärnor klarar inte att sortera alla sinnesintryck som uppstår under en dag. Hjälp din treåring och låt den lille koncentrera sig på några få saker åt gången.

Språkutveckling

Det är lättare för ditt barn att koppla ihop bilder och språk om det bara finns en bild per uppslag i boken.

© Stephen Baack (IMCOM)

Behöver ditt barn fler eller färre stimuli för att lära sig nya saker? Det har diskuterats ivrigt bland forskare inom inlärningsteorin, där det allt eftersom har visat sig att ju fler sinnen vi använder desto bättre minns vi.

När det handlar om att lära små barn nya ord är högläsning en värdefull metod eftersom barnet både kan se och höra på en gång. Barnboksbranschen svämmar över av roliga, färgrika illustrationer.

En bild är bättre än två

Men nu visar en ny studie att det är lämpligt att vara lite mer återhållsam med bilder så att att de unga hjärnorna inte överbelastas. I varje fall när det gäller förmågan att lära sig språk.

I studien undersökte forskarna barnböcker för treåringar. Det visade sig att barn som fick böcker upplästa för sig där det endast fanns en illustration per uppslag lärde sig dubbelt så många ord som de barn som fick lyssna på berättelser med två illustrationer per uppslag.

Less is more

Många barnböcker har ett överflöd av iögonfallande illustrationer och det är väldigt underhållande. Men ur ett inlärningsperspektiv är det dock bättre med enbart en illustration per sida, och då helst så verklighetstroget som möjligt.

Andra studier visar att extra effekter, som flikar i boken eller djur som klätt ut sig till människor (vilket är ett vanligt grepp inom barnlitteratur), minskar barns inlärning.

Om du ändå vill läsa böcker fulla av fantasifulla bilder har forskarna ett enkelt trick som du kan ta till: Peka på den bild som illustrerar precis den text som du läser högt för barnet. Då vet barnet vilken bild de ska fokusera på och kan kombinera synintrycket till det som barnet får höra.