Shutterstock
Foster

Ofödd tvilling borttagen ur ettårig flickas hjärna

I en extremt sällsynt fallstudie beskriver läkarna hur ett foster med fingrar och andra lemmar, avlägsnades från en liten flicka i Kina.

Sedan 1980-talet har andelen tvillingar i världen ökat med en tredjedel.

Tvillinggraviditeterna sker när en äggcell delas inom 14 dagar efter befruktningen och blir till enäggstvillingar. Eller när två äggceller befruktas samtidigt och blir tvåäggstvillingar.

I mycket sällsynta fall kan det bli ett fel i processen, så att det ena fostret får bära sin ofödda tvilling inuti sin egen kropp. Varför vet forskarna ännu inte.

Men nu har läkare vid Fudanuniversitetet i Shanghai publicerat en sällsynt fallstudie, som beskriver hur ett inkapslat foster har avslägsnat från hjärnan på en bara ettårig flicka.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology och där beskriver neurologerna att den lilla flickan hade motoriska problem och ett förstorat huvud före operationen.

CT-avbildningar av flickans huvud avslöjade att hennes hjärna hade tryckts ihop och att det fanns ansamling av vätska, skapad av en betydlig tillväxt i hjärnans hålrum – de så kallade ventriklerna.

Det finns mycket få detaljer kring själva operationen och flickans hälsa i dag. Men läkarna skriver attoperationen är utförd och avsläjade ett sällsynt fenomen, som forskarna på latin kallar fetus in fetu, eller "foster i fostret."

Foster slukar sin egen tvilling

Fenomenet fetus un fetu uppstår tidigt i fostertillståndet, när ett befruktat ägg delas upp.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Delning ger tvillingar

När en äggcell delar sig inom de första 14 dagarna efter befruktningen resulterar det i två ägg, som innehåller identiskt dna. Under normala omständigheter blir de enäggstvillingar.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Det ena ägget äter det andra

Av okända skäl går det ibland fel när äggcellen delas. Det ena ägget som kommer att omsluta det andra, och resultatet blir att den ena tvillingen har tagit den andres kropp i besittning.

Foster
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Dolt foster blir parasit

Under graviditetens gång får de inneslutna tvillingfostret näring från värdtvillingen och lever därmed som en parasit. Oftast avstannar utvecklingen under graviditetens första tre månader.

Bilderna från operationsbordet visar dessutom att den ofödde tvillingen har utvecklat flera fingerliknande utskott och övre lemmar, men för övrigt extremt underutvecklat.

Fetus in fetu

På CT-avbildningarna kunde forskarna se hur den ettåriga flickans hjärna utsattes för hög press från sin ofödda tvilling, som dessutom visade sig ha både ryggrad, lårben och skenben (C). På bild D ser du en halv fosterliggande massa med övre lemmar och antydningen till fingrar.

© Neurology

Man uppskattar att fenomenet dyker upp hos omkring en av de 500 000 fallen utan att känna till siffrornas exakta ursprung. Dessutom sätter parasittvillingen oftast sig fast vid magregionen hos sin värd, närmare bestämt bakom bukhinnan, så det är alltså ytterst sällsynt att se fenomenet uppstå i hjärnan.

Men det har även funnits andra enskilda exempel genom tiderna. År 1982 publicerade läkare vid London Hospital exempeövis en studie av hur ett 14 centimeter långt foster avlägsnades från hjärnan på en bara sex veckor pojke som också hade ett förstorat huvud.

I fallstudien från London beskriver läkarna hur parasittvillingen då hade utvecklat både huvud, kropp och lemmar. De ville också meddela att den lille pojken mådde hur fint som helst 18 månader efter operationen.