Shutterstock

Ny teknik kan fastställa ofödda barns kön på tidigt stadium

Metoden fungerar i 80 procent av fallen. En del experter anser dock att den nya tekniken medför ett antal etiska frågeställningar.

"Hoppas du mest på en flicka eller en pojke?"

Den frågan har nog många blivande föräldrar fått höra – och många föredrar faktiskt det ena framför det andra.

Det har åtskilliga studier visat genom tiderna.

Nu har forskare utvecklat en ny provrörsbehandling som gör det möjligt för blivande föräldrar att agera efter sin önskan.

Tekniken som kan förutbestämma barnets kön fungerar bara i knappt 80 procent av fallen, visar resultat som har publicerats i tidskriften PLOS One.

Det är ingen nyhet att föräldrar kan välja kön på sina kommande barn, men behandlingsmöjligheterna är kontroversiella och bara lagliga i några få länder som Cypern, Georgien och Dubai.

Vanligtvis sker köns könsselektion i dag genom att åtskilliga ägg från mamman mognas med en medicinsk hormonbehandling för att sedan befruktas i ett provrör.

När det har gjorts tas det biopsier av de befruktade äggen, så att det går att fastställa könet. Därefter sätts ett ägg med det önskat kön in i kvinnans livmoder.

Olika densitet

Många anser att tekniken är oetisk, bland annat därför att den innebär att överflödiga befruktade ägg kasseras.

Men den nya tekniken är annorlunda. Forskarna väljer nämligen kön redan på spermastadiet.

Det görs genom att de testar spermiernas densitet för att ta reda på om spermierna innehåller en X-kromosom, vilket ger en flicka, eller en Y-kromosom, vilket ger en pojke.

Kromosomer avgör könet

Barnets kön avgörs av vilken spermie som tränger in i ägget.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Könskromosomer är olika

Kromosomer är strukturer i cellkärnan, som rymmer generna. Varje cell har 23 kromosompar och ett av de paren är könskromosomerna, X och Y. Kvinnor har ett XX-kromosompar, medan män har XY.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kromosomer delas

När testiklar och äggstockar bildar könsceller delas kromosomparen. Kvinnans alla äggceller innehåller en X-kromosom, medan spermierna bär antingen på en X- eller en Y-kromosom.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Spermien avgör könet

Tränger en spermie med en X-kromosom in i ägget, så bildas det ett XX-kromosompar och barnet blir en flicka. Befruktas ägget med en Y-kromosom blir resultatet en pojke med XY-kromosomer.

Spermier som innehåller en X-kromosom är lite tyngre än spermier som innehåller en Y-kromosom.

80 procent fick sin önskan uppfylld

Forskarnas studie omfattade 1 317 par som delades in i två grupper. I kontrollgruppen fanns 1 212 par som inte önskade något specifikt kön. 105 par behandlades med forskarnas nya teknik.

Enligt studien önskade 59 av paren en flicka – och forskarnas teknik resulterade i att totalt 79,1 procent av paren bildade ett kvinnligt embryo, vilket vill säga ett flickfoster. Det utmynnade i 15 födslar av friska flickor.

46 av paren ville helst ha en pojke och av dem fick 79,6 procent sin önskan uppfylld med ett manligt embryo. Det slutade med födslar av 13 friska pojkbarn.

Forskarna själva betecknar den nya tekniken som både säker, effektiv och etiskt försvarbar. Men alla vetenskapliga kolleger höll inte med om det sista påståendet.

Till nyhetsbyrån PA säger doktor Channa Jayasena vid Imperial College London att han är "förskräckt" över att behandlingen potentiellt kan spridas.

Han anser bland annat att det kan få samhälleliga konsekvenser om par väljer till och bort barn utifrån deras kön, samt påpekar risken för att det bara är början för föräldrar som vill manipulera andra kroppsliga egenskaper hos sina barn.