Nu kan barn få nya öron

Barn som saknar ett öra kan nu få en perfekt spegelvänd kopia av sitt friska öra utskriven och implanterad. Forskarna får barnets egna celler att växa efter en mall.

© Yilin Cao et al.

Fem kinesiska barn har med en banbrytande ny behandling fått nya öron.

Det rapporterar en forskargrupp från Shanghai i Kina. Samtliga barn hade fötts med mikroti, vilket är en mis­sbildning av ytterörat som cirka ett av 10000 barn föds med.

Friskt öra spegelvänds

Forskarna skapade de nya öronen utifrån barnens egna broskceller och undvek på så sätt risken för att deras immunförsvar skulle stöta bort cellerna.

Eftersom alla barn hade ett friskt öra kunde forskarna också skapa en perfekt spegelvänd kopia till motsatt sida.

Behandlingen är uppdelad i steg. Först skannas det friska örat så att en 3D-skrivare kan skriva ut en spegelvänd mall. Utifrån den skapar man en form i vilken man gjuter en kopia av örat i ett poröst, bionedbrytbart mate­rial.

I den kan man odla broskceller från det deformerade örat. Under tiden vidgas huden bakom det defekta örat för att ge plats för implantatet.

Efter operationen växer broskcellerna in och övertar långsamt plats och form från implantatet, som bryts ned på naturlig väg.

Teknik väckte irritation

Forskarna har följt utvecklingen hos de fem barnen, och det har inte förekommit några komplikationer under de 30 månader som gått sedan det första barnet fick ett nytt öra.

Kinesernas teknik är inspirerad av ett experiment från 1997, då amerikanska forskare odlade ett öra på ryggen av en mus.

Försöket väckte dock stor ilska eftersom många missförstod experimentets syfte.

Örat växer efter en skräddarsydd kopia

Ultraexakta skanningar och ett bionedbrytbart implantat garanterar att brosket består av patientens egna celler och växer i rätt veck.

© Yilin Cao et al.

Steg 1: En skanning mäter och spegelvänder barnets normalt fungerande öra. En 3D-skrivare skapar en gjutform för ett nedbrytbart implantat.

© Yilin Cao et al.

Steg 2: Bakom det defekta örat vidgar läkarna med en ballong patientens hud så att det skapas plats för ett öronformat implantat.

© Yilin Cao et al.

Steg 3: Kirurgerna tar bort den lilla ballong som långsamt har sträckt huden när huden vuxit tillräckligt och är synbart försedd med små blodkärl.

© Yilin Cao et al.

Steg 4: Implantatet täcks med broskceller från det defekta örat. Cellerna arrangerar sig efter implantatet, som opereras in under huden.

© Yilin Cao et al.

Steg 5: Till sist syr läkarna fast en bit av barnets egen hud ovanpå implantatet, innan det nya örat lämnas att läka.

© Yilin Cao et al.