Nu blir de här barnen längre än sina jämnåriga

En enorm mängd data avslöjar en överraskande utveckling i barns längd.

I stora delar av världen kommer en barngrupp i fatt jämnåriga och jämnar ut den längdskillnad som tidigare har funnits mellan städer och landsbygd.

© Shutterstock

Den globala grafen över världens alla barns tillväxt svänger i en överraskande riktning.

Det är slutsatsen efter en ovanligt omfattande global studie av mer än 71 miljoner barn fördelade över i stort sett hela jordklotet.

Studien har publicerats i Nature och visar att barn och ungdomar i åldern 5 -19 år nu genomsnittligen växer längre på höjden på landsbygden jämfört med urbana områden.

Historiskt sett har förhållandena varit de motsatta. Men under de senaste tre årtiondena har utvecklingen vänt och längdskillnaden mellan städer och landsbygd har jämnats ut, skriver de mer än 1 500 internationella forskarna, som har samarbetat om att analysera det stora dataunderlaget.

Trenden är särskilt tydlig i rika länder, enligt forskargruppen, som framhäver andra länder som USA, Storbritannien och Frankrike som exempel.

År 1990 var stadsbarn genomsnittligt längre än barn i landsbygdsdistrikt, även om skillnaden i de flesta höginkomstländer i realiteten var obetydlig.

Men spolar vi fram tiden till 2020 hade både barnen i städer och på landsbygden blivit längre. I en del länder hade längdskillnaden jämnats ut, medan landsbygdsbarnen i många länder till och med hade gått om stadsbarnen i tillväxt.

En del länder hamnar på efterkälken

Det är dock enligt forskarna svårt att ge något entydigt svar på den centrala frågan – varför?

Hittills har livet i en större stad förknippats med bättre hälsa tack vare en generellt bättre tillgång till hälsovård, utbildning och näringsintag av hög kvalitet.

En del av förklaringen till den globala förändringen kan vara att hälsan under årens lopp antingen har blivit sämre för stadsborna – eller bättre för dem som bor i landsbygdsdistrikten.

Barnens globala längdgraf

  • Längdskillnaderna har blivit väsentligt mindre mellan barn i städer och barn på landsbygd i länder i Central- och Östeuropa (Kroatien), Latinamerika (Argentina, Brasilien, Chile och Paraguay), Öst- och Sydöstasien (Taiwan) och för flickor i Centralasien (Kazakstan och Uzbekistan), där barn på landsbygden har uppnått en längd som motsvarar stadsbarnens längd.
  • I Kina, Rumänien och Vietnam minskade längdskillnaden mellan stads- och landsbygdsområden mindre, men barn och ungdomar i städerna var fortfarande längre än sina jämnåriga på landet år 2020. I genomsnitt var de 1,7-2,5 centimeter längre i städerna.
  • I östafrikanska länder som Etiopien, Rwanda och Uganda växte pojkar i städerna mer än på landsbygden, samtliga med cirka en centimeter. Längdskillnaden förblev i stort sett oförändrad för flickor i Afrika söder om Sahara och Sydasien.

En annan möjlig orsak, som forskarna dock inte fäster någon större vikt vid, kan vara att fler har migrerat till städerna och att det har jämnat ut de hälsomässiga skillnaderna mellan städer och landsbygd.

Även om det är en tydlig bild av en global trend som ritas upp, så understryker forskarna att det fortfarande råder olikheter i en del länder. Framför allt i länder i Afrika söder om Sahara, Sydasien, Stillahavsområdet och Mellanöstern påpekar forskarna att landsbygdsbarnen inte har gjort samma höjdhopp på tillväxtkurvan, i en del fall har raka motsatsen hänt.

Studien bygger på data från 2 325 befolkningsstudier som har genomförts mellan 1990 och 2020, och som täcker 200 länder och territorier. Forskarna har både analyserat barnens längd och deras BMI för att få en tydligare bild av deras tillväxt och utveckling.