När blir vi vuxna?

Finns det några biologiska tecken på att ungdomen är slut och att man är vuxen?

morgon, kvinna, vakna
© Shutterstock

Övergången från ung till vuxen är i hög grad ett samspel mellan sociala, psykologiska och fysiologiska faktorer. Beroende på vilken kultur man lever i betraktas man som vuxen, när man exempelvis får jobb, flyttar hemifrån, gifter sig eller får barn.

Något man traditionellt förknippar med ungdomen är tonåringars benägenhet att gå sent till sängs och sova till långt in på förmiddagen. En ny undersökning tyder på att sömnvanorna kan vara en bra biologisk markör för när ungdomen slutar.

Till Rönneberg, som är sömnforskare på institutet för medicinsk psykologi vid universitet i München, genomförde år 2004 en undersökning av 25000 personer i Tyskland och Schweiz.

Han såg på när människor gick till sängs och när de steg upp, när de var lediga dagen därpå, och beräknade utifrån det när mittidpunkten för nattsömnen låg. Det visade sig att mittidpunkten under tonåren låg allt senare.

Mycket plötsligt bröts emellertid kurvan och personerna i undersökningen började gå och lägga sig tidigare och stiga upp tidigare på morgonen.

Till Rönneberg anser att de ändrade sömnvanorna speglar grundläggande förändringar i kroppen och inte bara beror på att de unga är för rastlösa för att gå och lägga sig och inte ids gå upp på morgonen.

Växlingen i sömnvanorna inträffar nämligen nästan ett och ett halvt år tidigare för flickornas vidkommande, och det överensstämmer med att flickor generellt utvecklas tidigare.

Håller teorin blir flickor vuxna, när de är 19,5 år, medan pojkar blir män först när de är 20,9 år. Denna och motsvarande undersökningar har för övrigt lett till förslag om att undervisningen på gymnasieskolor bör börja senare på dagen.