Monster var grunden till människans utveckling

En bisarr fossil ger nu forskarna en extremt detaljerad inblick i inledningen av 540 miljoner års evolutionär resa mot människan. Klicka dig igenom den fantastiska utvecklingshistorien och se hur sjöodjuret slutligen blev just du.

Sjöodjur

Mikroskopiskt monster är vår förfader.

© Jian Han & Shutterstock

Ett mikroskopiskt monster kryper fram mellan sandkornen. Med en stor mun omgärdad av rynkiga hudveck äter den allt den kan komma över, och skjuter ut resterna genom stubbiga piggar på sidan av kroppen.

Det märkvärdiga djurets förstenade rester, som bara är en millimeter stora, har nyligen hittats av ett internationellt team av forskare.

Djuret har kallats Saccorhytus, vilket mycket passande betyder rynkig säck, och upptäckten kastar nytt ljus över de innersta grenarna i vårt stamträd.

Monster liknade oss

Genetiska undersökningar har redan visat att människan och alla andra ryggradsdjur är släkt med de så kallade tagghudingarna, som bland annat omfattar sjöstjärnor, sjöborrar och sjögurkor.

De fossila resterna av människans och sjögurkans gemensamma förfader har hittills inte nått paleontologernas skarpa ögon.

Saccorhytus fyller just denna viktiga plats i stamträdet, och det lilla djuret hjälper samtidigt forskarna att förstå grunden för människokroppen.

Precis som vi hade Saccorhytus en symmetri runt sin mittlinje. Dess tunna, flexibla hud täckte sannolikt muskleroch ett primitivt nervsystem och gjorde att djuret kunde krypa fram på botten av ett lågvattenhav i det som nu är Kina.

Lär känna dina förfäder

Gå på upptäcktsfärd i vår klickbara utvecklingshistoria och se hur Saccorhytus och dess efterföljare allteftersom har utvecklat de drag som gör oss till människor.