Shutterstock
Blodceller

Metod kan avslöja orsaken till förhöjt blodtryck på bara tio minuter

Det är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död. Och nu har forskare upptäckt ett nytt vapen mot det allvarliga hälsoläget...

Det kan öka risken för hjärt-, hjärn- och njursjukdomar och är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död.

Mer än en miljard människor i världen har förhöjt blodtryck, ett tillstånd som sätter blodcirkulationssystemet under press.

Nu beskriver forskare hur de har löst ett 60 år gammalt problem och hittat en metod att på bara tio minuter avslöja en vanlig orsak till förhöjt blodtryck och därmed även bota tillståndet. Studien är publicerad i den renommerade vetenskapliga tidskriften Nature Medicine.

Fet bov

Huvudrollen bakom upptäckten är ett fettrikt hormon kallat aldosteron, som pumpas ut från särskilda hormonkörtlar, kallade binjurarna, och styr salt- och vätskebalansen i kroppen. För mycket av hormonet kan medföra för högt blodtryck, vilket var fallet för de 128 personer som deltog i studien.

Överproduktionen av hormonet beror ofta på små, godartade knutor i en av binjurarna, som enligt studien finns hos en av 20 av samtliga personer med förhöjt blodtryck.

Upptäcks aldrig

Knutorna kan lätt avlägsnas med hjälp av ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Problemet är bara att de små knutorna är extremt svåra att upptäcka.

"Hittills har man missat att diagnostisera 99 procent av fallen, därför att undersökningarna är för svåra", förklarar Morris Brown, som är professor vid Queen Mary University of London och en av författarna till studien i ett pressmeddelande.

Men det problemet har nu läkare vid Queen Mary University of London hittat en lösning på.

© Claus Lunau

Så fungerar hjärtat

Ett stort hinder

En särskild molekyl kallad metomidat ansamlas nämligen runt de små knutorna i binjurarna, som överproducerar hormonet aldosteron. Genom att spruta in ett visst radioaktivt ämne i metomidatmolekylerna, och injicera dem i patienterna ett par minuter före datortomografin kunde forskarna se svulsterna lysa upp på bilderna.

I kombination med ett urintest kunde de på så sätt isolera just de patienter vars höga blodtryck kunde botas genom att hormonkörtlarna avlägsnas via ett enkelt ingrepp. Det är ännu en avsevärd förbättring jämfört med de besvärliga kateterundersökningar som har använts tidigare.

Ett av de största hindren innan tekniken kan bli vedertagen är emellertid att de radioaktiva molekylerna som används till att spra upp svulsterna i kroppen, har en halveringstid på 20 minuter, vilket innebär att de måste användas omedelbart.

Men forskarna arbetar nu med nya lösningar, i vilka det radioaktiva spårämnet har en halveringstid på två timmar. Lyckas de med detta kan metoden enligt forskarna introduceras på långt fler sjukhus.