Maskbehandling botar astma

Blodtörstiga hakmaskar bär på botemedlet mot astma. Nu har forskarna slutligen kommit fram till hur de kan bota oss utan att vi drabbas av en farlig maskinfektion.

Hakmaskar använder sina vassa tänder för att gnaga sig in i sina offer. Samtidigt utsöndrar de enzymer som hämmar immunförsvaret hos sina byten – dessa enzymer ska forskarna nu använda till nya läkemedel.

© EYE OF SCIENCE/SPL

De flesta skulle gräma sig vid tanken av att smittas av en blodtörstig inälvsmask.

Men forskare i laboratorier runt om i världen har under de senaste åren druckit hundratals maskägg och infekterat frivilliga försökspersoner för att bekräfta det de nu vet:

Parasiter lindrar allvarliga sjukdomar som astma, allergi och multipel skleros.

Kroppen attackerar sig själv

De så kallade autoimmuna sjukdomarna uppstår när immunförsvaret felaktigt börjar angripa kroppens egna celler.

Reaktionen liknar det som händer när vi smittas av en blodtörstig parasit.

Därför kan parasiternas försvar användas för att behandla autoimmuna sjukdomar som exempelvis astma, som över 334 miljoner människor lider av i världen.

Maskprotein stoppar astma

När hakmasken Ancylostima caninum infekterar sitt byte utsöndrar den en rad kemiska ämnen för att överleva – ett av dem är proteinet AIP-2 som hämmar immunförsvaret.

Nu har ett forskarteam på James Cook-universitetet i Queensland, Australien, lyckats utvinna AIP-2-proteinet från hakmasken så att det kan användas i läkemedel.

Hittills har forskarna testat proteinet på möss med astma och det både minskade deras astmasymptom samt skyddade dem från att utveckla astma igen vid ett senare tillfälle.