Shutterstock

Mardrömmar hos barn kan förvarna om problem 40 år fram i tiden

Frekventa och otäcka drömmar hos barn kan öka risken att de drabbas av en allvarlig sjukdom senare i livet med 600 procent.

Det är helt normalt att barn plötsligt vaknar efter en skrämmande dröm och kallar på mamma eller pappa, som sedan får sitta på sängkanten tills barnet har somnat om.

Forskare har dock inte tidigare känt till att det kan vara en förvarning om allvarlig problematik om sådana drömmar ofta hemsöker ett barn.

Ökad risk för Parkinsons sjukdom

Först måste klargöra att det inte finns någon anledning till panik även om siffrorna talar sitt tydliga språk, men ju oftare barn har mardrömmar, desto större tycks risken vara att de drabbas av en kognitiv nedsättning och Parkinsons sjukdom efter att de fyller 50 år.

Siffrorna är mest oroväckande i samband med Parkinsons sjukdom. Barn som ofta har mardrömmar löper 76 procent högre risk att drabbas av en kognitiv nedsättning än de barn som aldrig har mardrömmar, medan risken att drabbas av Parkinsons sjukdom är 640 procent högre hos de mardrömsplågade barnen jämfört med dem som sussar sött.

Såg ett tydligt mönster

Forskningen är grundad på data från ett stort register (”1958 British birth cohort study”) över alla barn från England, Skottland och Wales som föddes under perioden mellan tredje och nionde mars 1958. När barnen var 7-11 år fyllde deras mammor in information om hur ofta barnen hade någon sorts mardröm under de tre föregående månaderna.

Dr. Abidemi Otaiku, brittisk läkaren och forskare, har under mer än 50 års tid delat in sammanlagt 6 991 av dessa barn i kategorier beroende på hur ofta de hade en mardröm: "aldrig", "ibland" och "hela tiden". Mad hjälp av statistisk programvara har han kunnat se ett tydligt mönster.

Ökad risk för Parkinsons sjukdom

Sambandet framstod tydligt. Ju oftare barnen plågades av mardrömmar, desto större var risken att de senare drabbades av kognitiv nedsättning eller att de diagnostiserades med Parkinsins sjukdom.

"Dessa resultat öppnar upp för den intressanta frågan om man skulle kunna förbygga de båda tillstånden senare i livet genom att reducera frekvensen av mardrömmar under barndomen", skriver Abidemi Otaiku i en artikel.

Ingen anledning till oro

För att sätta observationerna i perspektiv var det bara cirka 268 barn (mindre än fyra procent) av de knappt 7 000 barn som ingick i studien som led av konstanta mardrömmar enligt deras mammor. Av dessa barn var det bara 17 som drabbades av kognitiv nedsättning i 50-årsåldern.

Det är med andra ord inte otänkbart att majoriteten av dem som plågades av mardrömmar under barndomen inte utvecklar tidig demens eller Parkinsons sjukdom, så det finns ingen anledning till oro.

Styrs av speciell gen

Intressant nog är det uppenbarligen ingen slump att svåra drömmar uppkommer, berättar Dr. Otaiku och refererar till PTPRJ (Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type J), en gen som bland annat förknippas med en ökad risk för återkommande mardrömmar.

Samma gen kopplas till en ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom senare i livet. Så det är inte otänkbart att mardrömmar och neurologiska sjukdomar beror på samma gen.