Shutterstock

Mamma till tre toppchefer: Så blir dina barn framgångsrika

En mamma till tre kvinnliga toppchefer har skrivit en bok om sina uppfostringsmetoder, som inte enbart handlar om pengar och berömmelse – utan att barnen ska lyckas med allt de företar sig. Läs hennes enkla råd här.

Perfektionskulturen, jakten på toppbetyg och barns och ungdomars eviga osäkerhet kring om de gör tillräckligt bra ifrån sig är roten till allt ont.

Det säger Esther Wojcicki, en amerikansk lärare som nyligen har gett ut boken "How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results" ("Så uppfostrar du framgångsrika människor: Enkla råd för banbrytande resultat").

Hon är själv mamma till tre vuxna döttrar, som alla har blivit framgångsrika i livet och har högavlönade toppjobb. Men det är inte det som är det väsentliga. Det är i stället deras mammas idéer om uppfostran – och den finns det anledning att titta närmare på. Det mest tankeväckande är kanske att hennes recept, om man kan kalla det så, grundas på något så enkelt som vanligt sunt förnuft.

Barn måste kunna acceptera misstag

I sin bok lägger Esther Wojcicki fram tre grundläggande koncept, som hon själv har förlitat sig till i sin uppfostran av döttrarna. Först och främst har hon lärt dem att det är helt okej att begå misstag. Hon poängterar att misstag inte är detsamma som nederlag. Dessutom har hon lärt dem att de ska känna passion för det de gör. Och slutligen har hon inpräntat i dem att de måste bidra till gemenskapen i familjen genom att hjälpa till.

Att kunna acceptera misstag är otroligt viktigt. Många av dagens "curlingföräldrar" gör tvärtom och ger sina barn intrycket att misstag är något negativt som till varje pris ska undvikas. Men eftersom vi människor lär av våra misstag gör föräldrar sina barn en björntjänst genom att skydda dem från upplevelsen av att göra fel.

Låt dem göra det de brinner för

Vad gäller passion har Esther Wojcicki alltid låtit barnen följa sina drömmar, vilket långt ifrån alla föräldrar gör.

I boken berättar hon exempelvis att en av döttrarna hade musikalisk talang, men hellre ville ägna sig åt skridskoåkning, vilket hon fick. Hon har uppfostrat dem alla tre att göra vad de brinner för och det är sannolikt därför de har hamnat i vitt skilda branscher och inte bara har följt i mammas fotspår.

En av dem är toppchef för YouTube, en annan är universitetsprofessor i San Francisco och den tredje leder ett amerikanskt gentestföretag.

Röj inte undan hinder på vägen

Lyckan ligger inte nödvändigtvis i ett toppjobb, men det är viktigt att föräldrar ger sina barn en så bra och stimulerande uppväxt som överhuvudtaget är möjligt, i vilken de har friheten att utveckla både sig själva och sina talanger. I samband med det är det av avgörande betydelse att de upplever både segrar och nederlag.

Att ge sina barn optimala villkor handlar absolut inte om att röja undan alla hinder på vägen. Tvärtom. Det bästa är att barnen stöter på hinder och själva lär sig att navigera genom livet. Då är tron på sig själv ovärderlig och det är en egenskap föräldrar kan hjälpa till att utveckla hos barnen.

Låt dem själva göra inköp tidigt i livet

"Ge dem inte intrycket att allt är riskfyllt. Lär dem att gå över gatan, att göra en budget och låt dem gå och handla ensamma", skriver Esther Wojcicki i sin bok. Hon skickade sina flickor till stormarknaden för att handla redan när de var tre–fyra år, men poängterar att hon aldrig har utsatt dem för fara. Däremot har hon heller inte skyddat dem mot tillvaron eller chansen att uppleva vad det innebär att ta en risk. Ju mer de får lov att själva testa sina förmågor, desto mer kommer de att tro på sig själva och lite på vad de kan. Det innebär att de inte blir rädda för att ta chanser.

Barnspråk är inte till hjälp

Något annat hon påpekar är viktigt är hur föräldrarna kommunicerar med sina barn. Hon har exempelvis aldrig själv förenklat sitt språk genom att välja lättare ord. Och hon har heller inte ändrat sin röst till ett högre tonläge, som många föräldrar gör när de talar med sina barn. I stället har hon valt att prata med dem som om de var små vuxna.

Har aldrig haft ambitioner å döttrarnas vägnar

För Esther Wojcicki har uppgiften att uppfostra flickorna och hjälpa dem i livet aldrig handlat om att skapa de bästa ramarna för deras utveckling. Hon har inte haft några ambitioner om vilka yrken hennes flickor borde satsa på. Trots det blir hon ofta tillfrågad om hemligheten bakom hennes döttrars framgångar. Det var skälet till att hon bestämde sig för att skriva en bok, så att fler kanske kan dra nytta av hennes erfarenheter.

Det borde delas ut Nobelpris i barnuppfostran

Hon använder sig av ett begrepp som hon kallar "TRICK". Det står för trust, respect, independence, collaboration och kindness (tillit, respekt, oberoende, samarbete och vänlighet). Detta är grundläggande värderingar för utvecklingen av harmoniska och trevliga människor.

"Det delas inte ut några Nobelpris i uppfostran eller utbildning, men det borde det. Det är de två absolut viktigaste byggstenarna i vårt samhälle. Det sätt vi uppfostrar och utbildar våra barn är inte bara avgörande för hur de blir som individer, utan även för det samhälle vi skapar", förklarar Esther Wojcicki.

Perfektionskulturen är långt ifrån perfekt

Hennes bok och uppfostringsmetoder är intressanta i ljuset av en dansk åsiktsundersökning, som visar att danskar efterlyser mer respekt för auktoriteter och fastare ramar i uppfostran. Kanske är danskarnas önskemål ett tecken på att perfektionskulturen inte är så perfekt och att det har gått så långt att vi nu betalar priset i form av bortskämda och självcentrerade barn och ungdomar. Föräldrar som – i god tro – pressar sina barn att sträva efter att vara bäst, samtidigt som de skyddar barnen från upplevelser som är viktiga för deras utveckling, självkännedom och ödmjukhet, förstör i själva verket deras möjligheter.

Måste lära sig att man kan slå sig

Föräldrar begår ett stort misstag när de skyddar barn mot livsupplevelser som de anser vara skadliga eller negativa för barnen. Det säger den danske psykologen och författaren John Halse, som har ägnat sig åt familje- och socialpsykologi i många år, och ofta har deltagit i debatter om barn- och familjepsykologiska frågor. Han håller på det stora hela med om de åsikter som Esther Wojcicki framför.

"Det som föräldrar anser är farligt för ett barn är ofta utvecklande. Om ett barn inte får överskrida sina gränser genom att försöka klättra upp i ett träd, får barnet aldrig lära sig att man kan falla ned och slå sig. De måste själva mäta sina krafter i olika sammanhang och upptäcka när och hur det kan gå illa", förklarar John Halse.

Ett naturligt förhållningssätt till motgångar

Han ger även Esther Wojcicki rätt i att barn inte ska skonas från saker och ting som kan kännas obehagliga eller till och med kan göra ont – fysiskt eller psykiskt.

"Om barn inte lär sig att hantera motgångar kommer de inte att ha ett naturligt förhållningssätt till dem. Livet gör ont ibland. Det kan vara för att vi ramlar och slår oss, men det kan även bero på hjärtesorg eller något annat. Att packa in sina barn i bomull och avskärma dem från sådana upplevelser är faktiskt att göra dem en björntjänst", fortsätter John Halse. Han understryker att detta är viktigt för att göra barnen starkare, så att de klarar sig bra i livet – oavsett om de hamnar på ett toppjobb eller siktar lägre.