Malariamedicin slår ut zika

En redan existerande och godkänd behandling av malaria kan förhindra att zikavirus sprids till foster.

Zika

Forskare har hittat en behandlingsmetod för zika.

© Joa Souza / Shutterstock.com

Zika, som främst sprids via myggbett, är en mycket obehaglig sjukdom, där viruset så att säga lever av bebishjärnor.

Ett zikavaccin testat nu, men eftersom det kan ta flera år innan det kommer ut på marknaden står mödrar zikadrabbade områden hjälplösa inför hotet att deras foster kan angripas av zikavirus. De här barnen riskerar att komma till världen med allvarliga hjärnskador (mikrocephali).

Men nu är hjälp på väg.

Kväver hjärnceller

Vuxna människor kan övervinna zikaviruset, men foster är långt mer sårbara. Viruset sprids till fostrets hjärna via moderkakan och rubbar cellernas egen nedbrytningsprocess – kallad autofagi.

Autofagi är en naturlig process, som avlägsnar avfalls- och giftämnen i cellerna. Det är nödvändigt för att cellen ska hålla sig frisk. Men när cellen är infekterad av zika manipuleras processen. I stället för att bryta ned zika hjälper cellen till att sprida viruset. Zika stjäl all energi, så att fostrets växande hjärnceller aldrig utvecklas.

Det resulterar i de karaktäristiska små huvudena och allvarliga hjärnskador som barn med zika föds med.

Godkänt ämne hjälper

Forskare undersökte därför medel som hämmar autofagi. Till exempel ämnet hydroxychloroquin, som redan är godkänt som malariabehandling till gravida. Genom att ge gravida, zikasmittade möss hydroxychloroquin kunde de se att zika reducerades avsevärt i moderkakan.

Det ger hopp om att gravida redan nu kan få en behandling som minskar risken att få ett barn med mikrocephali.