Shutterstock

Luften i Londons tunnelbanesystem är förorenad med metallpartiklar

Forskare har upptäckt att det virvlar runt mikroskopiska metallpartiklar i Londons tunnelbana, som riskerar att hamna i människors blodomlopp.

Djupt nere i Londons underjordiska tunnelbanesystem har man hittat metallpartiklar i luften som är så små att de kan söka sig in blodomloppet hos de fem miljoner tågpassagerare som dagligen använder tunnelbanan.

Enligt mätningar som genomförts av forskare vid Cambridge University är en del av partiklarna bara fem nanometer i diameter, det vill säga 15 000–20 000 gånger mindre än ett människohår.

Koncentrationen av mikroskopiska metallpartiklar är högre än de gränsvärden som har bestämts av Världshälsoorganisationen WHO. Forskarna vid Cambridge kan dock ännu inte varna för någon konkret hälsorisk i sin forskningsrapport, publicerad på vetenskapssidan Nature.

Hittade med hjälp av magneter

Metallpartiklarna i storstadens tunnelbana är så små att de inte har upptäckts i traditionella föroreningsmätningar.

Genom att använda en ny metod med magneter i stoftprover har forskarna hittat de små och kraftigt magnetiska partiklarna av mineralet maghemit, som ingår i järnoxidfamiljen.

Eftersom oxidationen från järn till maghemit tar tid tyder forskarnas resultat på att järnoxidpartiklarna har cirkulerat länge – särskilt på perrongerna.

Där har partiklarna överlevt bland de väntande resenärerna på grund av sämre ventilation än i övriga tunnelbanesystemet.

"Alla de ultrafina partiklar som hittas kan ha extra negativa hälsoeffekter, eftersom deras storlek gör att de kan passera från lungorna till blodomloppet", säger forskarna – utan att ha kommit fram till någon slutgiltig hälsorisk.

Inga bevis för hälsorisk

Samtidigt framhåller forskarna att exponering för den typ av ultrafina partiklar som finns i luftföroreningar tidigare har kopplats till ett flertal allvarliga hälsorisker.

I studier har astma, demens, lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, försvagade kognitiva förmågor samt hjärnskador förekommit – samtidigt som järnoxidpartiklar specifikt kan leda till Alzheimers sjukdom.

Men Londons pendlare kan andas lugnt än så länge.

Luftföroreningar lungcancer

Trots att rökning är den största orsaken till lungcancer, så har den brittiska studien konstaterat att luftföroreningar är orsaken till vart tionde fall av lungcancer.

© Shutterstock

Läs också:

"Det finns ännu inga definitiva bevis för att exponering för partiklar i en underjordisk järnvägsmiljö är farligare än den omgivande luftföroreningen", skriver forskarna.

En föroreningsstudie från Stockholms tunnelbana har tidigare visat att lokförare inte löper någon ökad risk att drabbas av exempelvis blodproppar i hjärtat jämfört med andra som utför manuellt arbete i den Stockholm.