Kvinnor och män kan åldras på helt olika sätt

Artificiell intelligens och mer än 33 miljoner vävnadsprover har avslöjat en möjlig skillnad i hur åldrandet sätter in hos de båda könen.

Man och kvinna
© Shutterstock

Under din barn- och ungdomstid bildar din kropp hela tiden nya celler. Men i takt med att du blir äldre får förnyelsen av celler allt svårare att hänga med, vilket leder till kroppens förfall.

Det innebär bland annat att du långsamt får slappare muskler, ett försämrat immunförsvar och ett mer poröst skelett.

Nu har åldrandeforskare vid Köpenhamns universitet granskat rapporter från alla vävnadsprover som har tagits på danskar under åren mellan 1970 och 2018, och gjort en ny upptäckt.

I studien använde forskarna artificiell intelligens för att gå igenom anteckningar från biopsier gjorda på inte färre än 4,9 miljoner personer mellan 0 och 106 års ålder.

Vävnadsproverna kom från flera olika organ i kroppen, bland annat hud, lever, lungor, hjärna, njurar och muskler.

Ett av fynden i det enorma materialet var att det såg ut att vara stor skillnad mellan när det sjukdomsrelaterade åldrandet av kroppens celler, i form av bland annat inflammationstillstånd och stelnad vävnad, satte in hos män och kvinnor.

Hos kvinnorna började det sjukdomsrelaterade åldrandet redan vid 19 års ålder i genomsnitt, medan det först satte in vid omkring 40 års ålder för män, då den i gengäld såg ut att framskrida mycket fortare än hos kvinnorna.

"Män ser ut att hålla sig unga tills de är omkring 40 år. Men deras åldrande går i gengäld desto fortare än hos kvinnorna. På så sätt är det goda nyheter för båda könen", förklarar Morten Scheibye-Knudsen vid Köpenhamns universitet, som är läkare och lektor i åldrande och en av forskarna bakom studien, till Illustrerad Vetenskap.

Forskare: "Det går fort utför"

Resultaten kan kanske låta en aning besynnerliga i ljuset av att kvinnor i allmänhet lever längre än män i hela världen. Men enligt Morten Scheibye-Knudsen kan de olika siffrorna ändå vara begripliga.

"Kvinnor löper ju en ökad risk för Alzheimers sjukdom och förlust av muskelmassa, så det är inte så att kvinnor slipper själva åldringsprocessen, även om de lever längre", förklarar han och fortsätter:

"Åldringshastigheten kan också ha en inverkan. Kvinnor håller kanske längre, därför att åldrandet går långsammare. När männen väl drabbas går det fort utför", förklarar han.

Kroppen förlorar kapplöpningen med tiden

Medan vi är barn och unga bildar vi hela tiden nya celler, som håller kroppens organ i toppform. Senare i livet kan produktionen av nya celler inte hänga med längre och organen börjar försvagas. Det börjar redan vid 18 års ålder.

Claus Lunau

70 år: Hjärnan

Cellerna i hjärnbarken byts inte ut när vi är vuxna. Från det att vi är cirka 70 år gamla, så förändras hjärnan fysiskt och skrumpnar.

Claus Lunau

40 år: Ögonen

Cellerna i ögonen byts ut i olika tempo, medan synnerven inte kan återskapas. Från det att vi är cirka 40 år, försvagas synen.

Claus Lunau

65 år: Hjärtat

Med åldern blir hjärtats muskelceller färre, men större. Det gör hjärtkamrarnas väggar tjockare och styvare.

Claus Lunau

30 år: Lungorna

Cellerna i lungorna förnyas cirka en gång om året. När vi är cirka 30 år börjar lungfunktionen försämras.

Claus Lunau

40 år: Musklerna

Även om vi kontinuerligt bildar nya muskelceller, så förändras balansen mellan muskler och fett vanligtvis från det att vi är omkring 40 år.

Claus Lunau

18 år: Skelettet

Vi byter ut cirka tio procent av våra benceller om året. Med tiden sänks tempot, så att vi börjar förlora benmassa.

Claus Lunau

18 år: Huden

Medan vi är barn och unga byts cellerna i huden ut varje månad, men börjar sedan förlora elasticitet så att vi får rynkor.

Claus Lunau

Forskarna vet inte exakt varför männens åldrande på allvar börjar senare. Men en av de nuvarande teorierna går ut på att förklaringen kan vara evolutionär.

"Det är påfallande att den tidpunkt då åldrandet accelererar för män också ligger omkring livslängden från forntiden", förklarar åldrandeforskaren.

Han förklarar vidare att det kan finnas en evolutionär fördel med att männen kunde stå emot sjukdomar och åldrande längre och därmed kunde sprida fler av sina gener, men understryker att det fortfarande bara handlar om teorier.

En annan upptäckt i studien var att det samtidigt är stor skillnad mellan hur vår vävnad åldras i de olika organen. Vävnad i levern och gallblåsan ser exempelvis ut att åldras relativt lineärt och förutsägbart, medan vävnaden i exempelvis hjärtat, njurarna och blåsan ser ut att följa ett mer oregelbundet mönster, i och med att det först är en utvecklingsfas och sedan en åldrandefas.

Forskarna understryker själva att en av studiens svagheter är att vävnadsproverna tas först när försöksdeltagarna söker läkarhjälp. Därför kan det sena åldrandet hos männen potentiellt också vara ett uttryck för att de kanske kan ha en tendens att söka läkarhjälp senare i processen än kvinnorna.

Studien har inte publicerats än, men finns i arkivet biorxiv och har därmed inte kollegiegranskats, vilket är en del av kvalitetssäkringen av vetenskapliga studier.