Shutterstock

Kvinnor får mer ont än män

Smärtstillande könshormon och dåligt minne ­minskar mäns känslighet för smärta. Och män kan glädja sig åt att en spark i skrevet är det värsta de varit med om.

Förlossning jämfört med spark

Vad gör mest ont?

Testiklarna är täckta av ett stort antal smärtkänsliga nervceller av ett slag som annars bara finns på inre organ. De är mycket känsliga och har bland annat kopplingar till hjärnans kräkcentrum.

En spark i testiklarna kan därför ge upphov till illamående, förhöjt blodtryck, ökad puls och svettningar.

Frågan är avgjord: Kvinnans förlossning är betydligt smärtsammare än en spark i skrevet.

Det finns många liknande smärtkänsliga celler i kvinnors födelsekanal. Under en födsel utvidgas kanalen kraftigt och kvinnan upplever då en smärta av samma slag som män känner när de får en spark i skrevet.

Medan en spark är kortvarig pågår dock en födsel i genomsnitt i åtta timmar. Dessutom medför födseln även spänningar och drag i musklerna, vilket ger ytterligare en skarp, lokal smärta.

Födseln har dock fördelen att den slutar med ett nytt litet liv, medan en spark i skrevet kan förstöra chanserna för det samma.

Smärttröskel

Försök avslöjar könsskillnad

Ett antal försök visar att kvinnor är känsligare för smärta än män. Kvinnor har med andra ord lägre smärttröskel än män.

I diagrammet nedan har forskare summerat var mäns och kvinnors smärtröskel befinner sig i förhållande till genomsnittet. När det gäller värme, kyla och tryck på rygg respektive ansikte tar det vanligtvis kortare tid innan en kvinna känner av smärtan.

Diagrammet visar skillnaden mellan mäns och kvinnors smärttröskel. På y-axeln syns olika potentiellt smärtsamma påverkningar: värme, kyla och tryck på rygg- respektive ansiktsmuskler. X-axeln visar avvikelsen från den genomsnittliga smärttröskeln. Inom samtliga påverkningar har män en hög smärttröskel och kvinnor en låg, det vill säga att män är mindre känsliga för smärta än kvinnor. Källa: E. J. Bartley and R. B. Fillingim, 2013

© Shutterstock & Malene Vinther

Vissa forskare tror att skillnaden i smärtgränser för de två könen främst beror på kultur. Enligt dem finns det en förväntning i vår kultur att män är tuffare och därför är det mindre troligt att män erkänner om de känner smärta.

Men skillnaden i smärtgräns kan också bero på rent biologiska faktorer - och forskarna har tre förslag på vilka faktorer som spelar in.

3 faktorer kan få män och kvinnor att uppleva smärta olika:

  1. Hjärnan förstärker svaga signaler
    Djurförsök tyder på att honors nervändar inte är lika känsliga för smärta som hanars är. Trots det känner honor – och även kvinnor – mer smärta än hanar. Forskarna tror att det kan vara så att kvinnors hjärna förstärker smärtsignaler så att de upplevs som starkare än mäns smärtsignaler.

  2. Testosteron lindrar smärta
    Hjärnans smärtcentrum har receptorer som könshormon kan binda till. På så sätt kan hormonerna påverka smärtupplevelsen. De kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron kan både lindra och förstärka smärta, medan det manliga könshormonet testosteron nästan alltid lindrar smärta.

  3. Bra minne förvärrar smärtan
    Forskare tror att menstruationscykeln gör kvinnor mer fokuserade på vad som händer i deras kropp. Därmed blir de också mer uppmärksamma på obehagskänslor. Kvinnor minns även tidigare smärtsamma upplevelser bättre än män och reagerar därför starkare på smärta.