Shutterstock
Ögats ringformiga muskel

Vilken muskel är kroppens snabbaste?

Kroppens snabbaste muskel kan dra ihop sig på en tiondels sekund – och den tränar sig själv, helt automatiskt.

Människokroppens snabbaste muskel är musculus orbicularis oculi, en ringmuskel som sitter runt de båda ögonöppningarna och hjälper dig att knipa ihop ögat, till exempel när du blinkar.

Muskeln kan både användas medvetet och aktiveras av den så kallade blinkreflexen, som utlöses om exempelvis ett finger närmar sig ögat. Den kan emellertid också utlösas av starka ljud och kraftiga ljussken.

I samtliga fall sker det för att skydda ögat och hornhinnan mot skador, och det är troligen därför muskeln reagerar så snabbt.

0,1 sekund

Ögats ringformiga muskel, musculus orbicularis oculi, kan dra ihop sig på bara en tiondels sekund och är därmed kroppens snabbaste muskel.

Muskeln används också vid våra regelbundna blinkningar, som bland annat rengör ögongloben och fördelar tårvätska över hornhinnan, så att den inte torkar ut.

Troligen blinkar vi dock av fler anledningar än bara för att skydda ögat och hålla det fuktigt.

Forskare har till exempel upptäckt att vi ofta blinkar när blicken byter riktning. Det märks tydligt när en grupp människor följer samma idrottsevenemang eller tittar på samma film. Då blinkar alla mer eller mindre i takt, eftersom alla flyttar blicken samtidigt.

Exakt varför vet man inte riktigt, men forskarna misstänker att musculus orbicularis oculi på något vis är inblandad även i ögats rörelse.

Det är skillnad på både hur mycket vi blinkar och hur vi blinkar. Yngre kvinnor blinkar i genomsnitt 19 gånger i minuten, medan yngre män blinkar elva gånger i minuten. I gengäld sluter kvinnorna inte alltid ögonen helt när de blinkar.

Hos äldre personer är blinkningen inte riktigt lika snabbt som hos yngre.