Bihålor
© Shutterstock

Vilken funktion har bihålorna?

Bihålornas viktigaste uppgift är att bilda slem för att fukta insidan av näsan, men hålrummen i kraniet har flera betydelsefulla funktioner.

Bihålorna är luftfyllda hålrum i ansiktsskelettet, vars viktigaste uppgift är att bilda slem som fuktar insidan av näsan.

De minskar dock även kraniets vikt och fungerar dessutom som ett resonansrum, som ger rösten klang.

Skyddar mot slag i ansiktet

Bihålorna anses också fungera som ett slags stötdämpare som skyddar mot slag i ansiktet och isolerar ögonen och tandrötterna mot snabba emperaturväxlingar i miljön.

Man föds i princip utan bihålor, men de växer till sig under barndomen och blir allt större under resten av livet genom att benvävnaden gradvis bryts ned och byggs om.

Bihuler

Bihålorna utgörs av fyra par av luftfyllda hålrum i ansiktsskelettet

© Shutterstock

Bihålor kan ge tandvärk

Inflammation: Under en förkylning kan de kanaler som tömmer slem från bihålorna genom näsan blockeras så att det uppstår en inflammation.

Tandvärk: Käkbihålorna under ögonen ligger nära kindtänderna i överkäken. En inflammation här kan sprida sig till tandrötterna och ge tandvärk.