Vilken blodgrupp är mest sällsynt?

Jag har hört talas om blodgrupp A, B och 0. Men vilken blodgrupp är minst vanliga?

© Shutterstock

Rhesus 0 – som ibland även kallas "det gyllene blodet" – är världens mest sällsynta blodgrupp.

Blodgrupperna delas in i fyra huvudgrupper: A, B, AB och 0. Grupperna bestäms i första hand av så kallade antigener, som sitter på ytan av de röda blodkropparna.

Personer med blodgrupp A har röda blodkroppar med ett A-antigen, medan cellerna i blodtyp B bär B-antigenet. Blodgrupp AB har båda antigener, och blodgrupp 0 är helt utan AB-antigener.

Blodgrupperna indelas vidare på basis av en grupp antigener som kallas rhesus. Mer än 50 olika rhesusantigener har identifierats hos människor, men det är specifikt rhesus D som avgör om blodgruppen är rhesus negativ eller positiv.

Om du till exempel är rhesusnegativ har du inte rhesus D i blodet, men du kan ha andra rhesusantigener.

Endast 43 personer har "det gyllene blodet"

En liten exklusiv grupp människor har inga rhesusantigener alls och därför kallas deras blodgrupp för rhesus 0. Bara 43 personer fördelade på 14 familjer har rhesus 0, det så kallade gyllene blodet.

Eftersom blodgruppen är helt fri från rhesusantigener är den idealisk för blodtransfusioner och kan ges till alla blodgrupper. Blodet kommer dock bäst till användning hos andra personer med rhesus 0-blodgruppen. Deras immunförsvar accepterar inte rhesusantigener, och därför kan de bara ta emot transfusioner med den gyllene blodgruppen.