Shutterstock

Vilken ålder är den optimala att föda i?

Man hör ofta om riskerna med att få barn sent. Men vilken ålder är den bästa att föda i, biologiskt sett?

Ju tidigare desto bättre. Om man bara ser på det rent kroppsliga, är kvinnor bäst lämpade att få barn, så snart de har fått ägglossning och har vuxit helt färdigt. Den genomsnittliga åldern för första ägglossningen är omkring 13 år. Det är rätt individuellt, när kvinnor når sin maximala styrka och uthållighet, men för de flesta sker det mellan 16 och 18 år. Det vill säga att denna ålder är den bästa att bli gravid i. Fram till 25-årsåldern är förhållandena för graviditet och födsel optimala.

Därefter börjar det långsamt gå utför. Kvinnan får gradvis svårare att bli gravid, eftersom kvaliteten på äggen försämras år för år. Risken för komplikationer i form av spontana aborter och utomkvedshavandeskap ökar, och när kvinnan blir äldre, ökar risken för komplikationer under själva förlossningen också. Bland annat är det vanligare med kejsarsnitt, och födseln tar i regel längre tid, ju äldre man är.

Komplikationer

Att kvaliteten på äggen spelar så stor roll för en lyckad graviditet beror på att alla kvinnans ägg finns med redan från början av hennes liv. Därför kan det med tiden uppstå kromosomfel i dem. Flera undersökningar visar däremot att mannens ålder inte betyder särskilt mycket. Sädesceller bildas kontinuerligt, och ofta är kvaliteten på äldre mäns sperma lika bra som yngre mäns.

I dag är den genomsnittliga åldern för förstagångsföderskor cirka 28 år – fem år mer än för 40 år sedan, och siffran blir hela tiden högre. Det kan finnas många fördelar med denna utveckling. Kvinnorna är i regel mognare, har avslutat sin utbildning och lever i ett stabilt förhållande. Rent medicinskt är det dock inte optimalt att bli gravid i en sen ålder.