Girl emersed in water

Vilka grundämnen består människan av?

Syre, väte och kol finns det mest av i kroppen, men vi består också av andra grundämnen.

Den största delen av kroppen består av syre, väte och kol. Det beror framför allt på att vatten – som består av syre och väte – utgör runt 70 procent av kroppen, och att kol är ett centralt grundämne, som ingår i alla organiska molekyler.

Därutöver är det bara kväve, kalcium och fosfor som är grundläggande byggstenar, då de är avgörande för att bygga upp protein, ben och DNA. Flera av de grundämnen som endast förekommer i små mängder har centrala uppgifter i kroppen och är nödvändiga för att vi skall överleva. Det gäller till exempel kalium, svavel och magnesium.

97,85 % av kroppen består av följande grundämnen

65 % Syre – ingår i nästan alla ämnen

18 % Kol – ingår i nästan alla ämnen

10 % Väte – ingår i nästan alla ämnen

3% Kväve – proteiner och DNA

1,5 % Fosfor – DNA, skelett och tänder

0,35 % Kalcium – skelett, tänder och blod

Läs mer om de fantastiska grundämnena här.