Vi kan bita lika hårt som en gorilla

Ett relativt klent kranium är inget hinder för oss.

suarez bite

Hittills har forskarna ansett att den moderna människan är något av en svagbitare i jämförelse med både våra tidigare förfäder och människoaporna. De har alla mer robusta kranier och käkar än vi, och därför måste de också kunna bita hårdare, antog man. Nu motbevisar dock forskare vid University of New South Wales i Sydney i Australien detta påstående.

Forskarna gjorde först datorrekonstruktioner av kranier från människa, schimpans, gorilla, orangutang, gibbonapa och de två utdöda tidigare människosläktingarna Australopithecus africanus och Paranthropus boisei. Med hjälp av dessa rekonstruktioner utförde forskarna därefter simuleringar av musklernas funktion och kraftinverkan på kraniet och käkarnas olika delar.

Resultaten visade att människans förmåga att bita hårt är minst lika bra som våra nu levande och utdöda släktingars. Det beror på att vårt relativt lätta kranium och våra käkar är bättre på att fördela kraften från käkmusklernas arbete. Totalt sett kan vi därför bita ihop lika hårt som de andra arterna.

Även om vi kan mäta oss i bitstyrka med människoaporna och våra utdöda förfäder, så gäller det enbart för bett med kortare varaktighet, till exempel när vi knäcker nötter med tänderna. I samband med bett under längre tid, till exempel om man som en apa skall tugga bambu, så krävs det mer robusta käkar.