Varför växer hår inte likadant?

Till exempel ögonfransar och huvudhår växer inte lika mycket. Varför?

bearded man

Människan har fem miljoner hår, varav 100000 växer i hårbottnen, medan resten täcker kroppen, så när som på handflator och fotsulor.

Varje hårstrå bildas i en hårsäck, som programmeras av kroppens signalämnen till att antingen låta håret växa eller stoppa växten och gå i dvala eller att släppa sitt tag om håret, så att det faller av. Hårets längd bestäms av varaktigheten av växtfasen, som kan vara flera år för ett huvudhår, medan ögonbrynens hår bara växer i några månader.

Hårsäckarnas cykel styrs av olika hormoner, men hårsäckarna reagerar inte likadant på dem, vilket får håret att växa på ett karaktäristiskt sätt på olika ställen på kroppen. De manliga könshormonerna har till exempel ringa inverkan på tillväxten av håret i hårbottnen, men spelar stor roll för tillväxten av ögonbryn och skägg. De kvinnliga könshormonerna motverkar denna effekt på ansiktshåren och ser samtidigt till att hålla fast hårbottnens hårsäckar i växtfasen, så att håret växer i åratal.

Hårets tillväxt styrs av hormoner

Varje hårstrå och hårsäck på kroppen har sin egen oberoende växtcykel, som består av en växtfas, en övergångsfas och en vilofas. Det är olika hormoner som kontrollerar hårsäckarnas cykel.

Växtfasen: Håret växer under växtfasen, som varar två till sex år, beroende av hur håret växer.

Övergångsfasen: I övergångsfasen slutar håret att växa. Hårsäcken blir inaktiv och börja krympa. Hårpapillen stöts av. Denna fas varar en till två veckor.

Vilofasen: I vilofasen ändrar håret karaktär och rör sig mot hudytan, där det stöts av från hårbottnen. Denna fas varar två månader.