Fainted man

Varför svimmar människor?

Får hjärnan inte tillräckligt med syre, så svimmar vi.

När vi svimmar beror det i regel på att hjärnan saknar syre. Normalt förs syret med blodet från lungorna, men blir blodförsörjningen av någon anledning för dålig, får hjärnan för lite syre, och vi kan bli yra och svimma.

Hos friska personer är den vanligaste orsaken till syrebrist en överstimulering av vagusnerven i hjärnan, vilken ofta utlöses av våldsam stress, smärta eller rädsla. Överstimuleringen får hjärtat att slå långsammare och framkallar ett plötsligt och kraftigt blodtrycksfall.

Blodtrycket kan dock även falla plötsligt, om vi reser oss upp så snabbt att hjärtat inte hinner reagera på tryckförändringen.

Slutligen kan låg koncentration av socker i hjärnan resultera i att vi svimmar, om vi till exempel har ätit för lite. Det beror på att vår hjärna – utöver syre – också behöver socker, när den arbetar.