Varför svider salt i ett sår?

Det gör ont om man har oturen att få salt i ett sår. Salt stimulerar nämligen smärtnerverna.

Salt och hand

Det gör ont att få salt i ett sår, för att salt har en direkt stimulerande effekt på smärtnerverna. Dessa utlöser en rad reaktioner, som snabbt skall ta oss ur det smärtsamma tillståndet. Smärtnerverna aktiveras av mekaniskt tryck samt av extrema temperaturer och kemiska förändringar.

Salt aktiverar därför smärtnerverna och gör dem extra känsliga, så att smärtan blir intensivare. Chili har samma kemiska egenskaper, och båda ämnena används i vetenskapliga försök för att framkalla stark smärta i till exempel muskler. Dessutom är det obehagligt att få salt i ett sår, då salt verkar uttorkande och suger vatten ur cellerna i såret.

Det medför en kraftig förändring av cellernas biokemiska miljö, som på flera sätt kan skapa irritation.