Shutterstock

Varför nyser en del människor i skarpt ljus?

”Hur kommer det sig att en del människor nyser när de tittar mot solen, medan andra inte gör det?”

De flesta människor nyser bara när något irriterar slemhinnan i näsan. En nysning kan framkallas av damm, pollen eller något annat främmande.

Omkring 20 procent av alla människor nyser dock också bara genom att titta mot solen, en glödlampa eller till och med en ljus vägg.

Nysningar beror på kortslutning

Fenomenet kallas fotisk ljusreflex, är ärftligt betingat och kan vara mer eller mindre uttalat. Sålunda kan en del människor hjälpa en nysning på traven genom att till exempel titta mot en lampa, medan andra drabbas av våldsamma nysattacker vid varje plötslig påverkan av starkt ljus, till exempel när de kommer ut från en mörk biograf i starkt solsken. Den fotiska reflexen har aldrig studerats i särskilt stor omfattning, och man känner heller inte till dess bakgrund.

En del forskare anser dock att den måste bero på en eller annan form av kortslutning i de nerver som leder direkt från näthinnan i ögat till näsan, eller åtminstone i de nerver i näsan som kontrollerar den normala nysreflexen.

För de flesta är en nysning inte mycket mer än ett kortvarigt irritationsmoment, men för en del människor kan det faktiskt vara en fråga om liv eller död. Exempelvis bör pilotkandidater inte lida av fotisk ljusreflex. När man framför ett flygplan som rör sig snabbare än ljudet kan en plötslig nysattack bli ödesdiger.