Shutterstock

Varför läspar vissa människor?

De flesta läspar på grund av fysiologiska orsaker, men i spanska Katalonien gör de det med vilje.

 Läspning är ett talfel som ofta förekommer hos små barn som lär sig prata.

Det uppkommer när luften från stämbanden strömmar ut på "fel" ställen, exempelvis mellan tungans kant och kindtänderna, så att speciellt de visslande "s"-ljuden uppkommer.

Orsaken till läspningen kan vara anatomisk.

Läspning uppstår bland annat vid ett för kort tungband, vilket stör den normala ljudbildningen.

© Science Picture Library

Den primära orsaken är ett alltför kort tungband, vilket gör det svårt att frambringa normala "s"-ljud, men även en felaktig tandställning kan kan leda till läspning.

Talfelet kan också vara inövat. Till exempel läspar personer från Katalonien i Spanien med flit på tonlösa "s".

Barns läspning upphör vanligtvis i femårsåldern. Om inte bör man rådfråga en logoped.