Varför läspar man?

Varför läspar en del personer, när de flesta inte gör det?

Varför läspar vissa människor?

Läspning är ett talfel som mycket ofta förekommer hos små barn medan de lär sig tala.

Läspningen uppstår när luften från stämbanden strömmar ut på fel ställen, till exempel mellan tungans sidokant och kindtänderna, så att det karakteristiskt visslande "s"-ljudet hörs.

En del läspar med vilja

Orsaken till läspningen kan vara anatomisk, till exempel ett kort tungband som gör att korrekta "s"-ljud inte kan frambringas. Det kan också röra sig om en felaktig tandställning.

Läspning kan även vara inövad. Exempelvis läspar man i Andalusien i Spanien med flit; språket uttalas med tonlösa "s".

Barns läspning upphör för det mesta i femårsåldern. Om inte, kan en logoped undersöka orsaken.

Kanske läspar man inte i Andalusien om 100 år

Man läspar i, men hur länge till? En del språkforskare menar att hälften av alla språk kommer att dö ut inom loppet av 100 år. Läs mer i översikten: