Shutterstock
räcke, stål, hand

Varför känns det kallare att röra vid metall än vid trä?

Metall känns ofta kallare än trä, men om de båda materialen befinner sig i ett rum med rumstemperatur, varför är de inte lika varma?

Man kan ofta uppleva stor temperaturskillnad mellan föremål av trä och metall, även om de befinner sig på samma ställe. Vid minusgrader kan det vara direkt farligt att röra vid metallföremål med oskyddad hud, då man kan frysa fast på några sekunder.

Det sker däremot aldrig med föremål av trä. Även när temperaturen ligger över nollpunkten, är det en tydlig skillnad på hur en bit trä och en bit metall känns, även om båda föremålen har samma temperatur. Skillnaden beror på materialens olika förmåga att leda värme.

Metaller är generellt bra på att leda värme, så när man rör vid något av metall, som är kallare än ens egen hud, kommer det väldigt snabbt att transportera värme från handen. Huden kyls alltså fort av, och därför känns metallen kall.

Trä däremot är en mycket dålig värmeledare, framför allt på grund av dess mycket luftiga struktur. När man rör vid en bit trä, avkyls handen mycket långsamt, och därför känns trä inte kallt. Samma fenomen gör sig gällande, dock med motsatt förtecken, när det rör sig om värme.

Sticker man till exempel in den ena änden av en metallstång i en brasa eller en glödbädd, dröjer det inte särskilt länge förrän man bränner fingrarna i den andra änden. Gör man däremot samma sak med en träpinne, kommer det att ta eld i den ena änden, innan man överhuvudtaget kan märka en temperaturskillnad i den andra.