Varför har vi egentligen läppar?

Läppar är viktiga för oss, när vi äter, dricker och talar.

Trutmund

Läpparna har en lång rad funktioner, och totalt bidrar tolv olika muskler till att kontrollera deras rörelser. Det gör dem lämpade för en av sina primära uppgifter, vilken är att bistå oss i att äta och dricka. Läpparna kan hålla fast födan och dirigera den rätt samt hålla munnen tätt stängd, så att mat och dryck inte sipprar ut.

Diande spädbarn är också helt beroende av läpparna, som sluter om moderns bröst och gör det möjligt att suga ut mjölk. Spädbarn och små barn använder dessutom de känsliga läpparna för att känna, när de utforskar nya föremål, medan vuxna företrädesvis använder denna egenskap hos läpparna till att känna på matens konsistens och försäkra sig om att maten varken är för kall eller för varm.

Läpparna är dessutom en viktig del av vår talapparat, där de spelar en central roll för att forma språkets ljud.