Varför har vi dålig andedräkt på morgonen?

Mand der tester sin ånde
© Shutterstock

Dålig andedräkt på morgonen beror framför allt på att anaeroba bakterier har fritt spelrum i munnen när vi sover. Under sömnen sjunker salivproduktionen, och därmed transporteras mindre mängd syre runt i munhålan. Samtidigt pågår det mindre mekanisk aktivitet i munnen och färre sväljningsrörelser. Det gör att de anaeroba bakterierna, som gömmer sig i tungans yta och mellan tänderna, kan kasta sig över små matpartiklar och döda celler från munhålan. När bakterierna bryter ned aminosyrorna i födan, bildar de en rad illaluktande ämnen, bland annat skatol, som känns igen från lukten av avföring, och svavelföreningar som vätesulfid, som luktar ruttna ägg. Det lättaste sättet att komma åt lukten är att borsta tungan med tandborsten. Det tar bort många av bakterierna och den beläggning som ger dem goda villkor.