Shutterstock
Hand kliar utslag på hud

Varför ger allergi klåda?

Jag håller på att krypa ur mitt skinn – både ögon och hud kliar oupphörligt. Varför ger allergiska reaktioner klåda?

Allergiker plågas av täppta näsor, rinnande ögon och ständiga nysningar. Men inget av symtomen är så stå ut med som den djävulska klådan.

Både hud och ögon kliar envist när immunförsvaret utlöser en allergisk reaktion på grund av de så kallade allergenerna från exempelvis pollen, djurpäls eller livsmedel.

Klådan uppstår för att immunförsvarets mastceller frisätter histamin. Ämnet stimulerar sensoriska nervceller i huden, som via ryggraden skickar vidare signalen upp till hjärnan. Där bearbetas signalen och aktiverar en klådreflex.

Förutom allergisk klåda ansvarar histamin även för utslag, torr hud och insektsbett.

Kedjereaktion sätter i gång klådan

Allergiska reaktioner utlöser histamin. Ämnet aktiverar en mängd nervsignaler, vilket ger ett obetvingligt behov att klia tillbaka på området som är drabbat.

hud och klådnerver med mygga
© Claus Lunau

1. Histamin frisätts

Antikroppar på immunförsvarets mastceller känner igen allergener från exempelvis pollen, kattpäls eller insektsbett. Mastcellerna frisätter därefter histamin som aktiverar nervceller i huden.

Hjärna med markerad thalamus
© Claus Lunau

2. Nerver varnar hjärnan

Via neuroner i ryggraden transporteras nervsignalen till hjärnan. Där bearbetas signalen i olika områden, som thalamus samt i sensoriska och motoriska områden i hjärnbarken.

hud och klådnerver med fingrar
© Claus Lunau

3. Hjärnan aktiverar klåda

De motoriska områdena får oss att klia på det drabbade stället. Hjärnregionen PAG skickar sedan signaler till ryggmärgen, som tonar ned signalerna om klåda och utlöser kortvarig lindring.

Eftersom histamin är nyckeln till klåda, så behandlas allergiker ofta med antihistaminer för att dämpa plågorna.

Det är kanske lite svårt att förstå syftet med klåda. För medan det är begripligt att immunförsvaret stimulerar nysningar och täppta näsor för att förhindra inkräktande mikroorganismer och allergener, är det svårare att se någon poäng med klåda.

Klådreflexen finns dock hos de flesta djur och har utvecklats som en försvarsmekanism för att avlägsna parasiter från huden.