tics i ansiktet

Varför får man tics i ansiktet?

Ibland rycker det kraftigt i mina ansiktsmuskler. Varför?

De små rytmiska spasmer som många känner till är egentligen ett slags kramper.

I stället för att omfatta en hel muskel sitter krampen i en av de små fiberbuntar, så kallade fascikler, som muskeln är uppbyggd av.

Kramper i en fascikel beror på abnorm aktivitet i de nerver som skickar signaler till den. Aktiviteten uppstår i regel, om man är trött eller stressad, inte har fått sova tillräckligt eller har druckit för mycket kaffe.

Både stress och för mycket kaffe gör att kroppens muskler generellt blir mer spända, eftersom hjärnan ger den order om att vara i höjd beredskap inför en eventuell flykt eller strid.

Detta meddelande skickas ut via nerverna, och det kan i vissa fall få de små nervtrådarna att överreagera, så att de drar sig samman utom viljans kontroll.

Resultatet är de välkända spasmerna. De sitter ofta i ögat men kan även förekomma på andra ställen i kroppen.

Kramperna kan vara väldigt irriterande, och de kan pågå i timmar, ibland flera dagar i sträck.

I regel är de ofarliga, men om det blir nödvändigt kan man stoppa dem med hjälp av en injektion med botox, som förlamar muskeln.