Shutterstock

Varför får män ölmage med åldern?

När män passerar 30-årsstrecket, börjar magen ofta pösa ut precis ovanför livremmen. Vad beror det på?

Även om de är relativt smala, så har många män över 40 år en tydligt utputande mage. Det beror helt enkelt på att de intar fler kalorier än de förbränner.

På kvinnor tenderar fettet att framför allt sätta sig precis under huden och spridas över flera kroppsdelar, men på män har fettet främst en tendens att ackumulera så kallat visceralt fett djupt inne i magregionen.

Orsaken till denna skillnad ligger i könshormonerna östrogen och testosteron, som har stort inflytande över hur fett tas upp och lagras i kroppen. Östrogen befrämjar exempelvis lagring av fett under huden, medan testosteron motverkar ansamling av fett på magen.

När de når upp till omkring 30 års ålder börjar mäns testosteronnivåer att sjunka med upp emot tre procent om året, vilket ökar risken att utveckla ölmage.

Testosteron reducerar nämligen aktiviteten hos ett enzym kallat LPL, som frisätter fettsyror, så att de kan tas upp av fettceller. När testosteronnivån sjunker ökar LPL-aktiviteten så att mer fett lagras i de viscerala fettcellerna.

Kalaskulor är farliga

De stora magarna är ett hälsohot därför att visceralt fett frisätter inflammatoriska ämnen som utlöser inflammation i blodkärl och inre organ. Ansamlingen av visceralt fett i magregionen är förknippat med förhöjt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och generellt högre dödlighet.