Varför får man fjärilar i magen?

© Photo by Boris Smokrovic on Unsplash

Vårt nervsystem består av två delar, nämligen en del som vi har kontroll över och en annan som styr sig själv, det så kallade autonoma nervsystemet. När vi via sinnena tar emot signaler från omvärlden, till exempel i form av ljud- eller synintryck, överförs dessa till hjärnan som elektrokemiska signaler. Här bearbetas de och blir medvetandegjorda. När vi emellanåt, utöver de vanliga sinnesintrycken, kan känna ”fjärilar” i magen, svaghet i knäna eller hjärtklappning är det för att en del av signalerna transmitteras vidare till det autonoma nervsystemet. Man vet inte med säkerhet varför detta sker, men kanske syftar det till att göra oss extra uppmärksamma på en känsla. Ser vi den vi älskar, får vi fjärilar i magen, och när vi blir rädda, slår hjärtat extra snabbt och tydligt och så vidare. Hos en del människor blir dessa kroppsliga upplevelser mycket starka och svåra att tolka, och då talar man om så kallade somatoforma symptom, som hos vissa kan vara direkt invalidiserande.